Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wsparcia finansowego, udzielanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu. Wnioski należy składać wyłącznie drogą pocztową albo osobiście w Funduszu i jego oddziałach.

Możliwość dofinansowania:

dostępna
czasowo niedostępna
niedostępna