Czyste powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uzyskał dotację z Unii Europejskiej na projekt „Program priorytetowy „Czyste Powietrze” realizowany w województwie dolnośląskim”.

Realizacja Projektu, w ramach którego wdrażany będzie ogólnopolski Program priorytetowy „Czyste Powietrze” na terenie województwa dolnośląskiego, przyczyni się w sposób bezpośredni do osiągnięcia celów w zakresie poprawy jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków i wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła.

W ramach Projektu udzielone zostaną granty na realizację przez grantobiorców przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w tym kompleksowej termomodernizacji lub demontażu starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz zakupie i montażu niskoemisyjnych źródeł ciepła wskazanych w programie „Czyste Powietrze” wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania (co) i ciepłej wody użytkowej (cwu) oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i możliwością montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Dodatkowo grantem będzie mogło zostać objęte również wykonanie niezbędnej dokumentacji takiej jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa lub ekspertyzy. Projekt obejmuje również działania informacyjno – promocyjne i edukacyjne oraz koszty pośrednie – koszty zarządzania i obsługi Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” ponoszone przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Grantobiorcami mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w tych budynkach jednorodzinnym lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą spełniające warunki Programu „Czyste Powietrze”.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników rezultatu Programu FEnIKS:

 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 43 050 MWh/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych:
  • wartość bazowa 18 760 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 5 840 tony równoważnika CO2/rok;
 • Szacowana emisja gazów cieplarnianych z kotłów i systemów ciepłowniczych przekształconych z zasilania stałymi paliwami kopalnymi na zasilanie gazem:
  • wartość bazowa 2 320 ton równoważnika CO2/rok,
  • wartość docelowa 660 ton równoważnika CO2/rok.
 • Roczne zużycie energii pierwotnej w: lokalach mieszkalnych:
  • wartość bazowa 72 270 MWh/rok
  • wartość docelowa 32 240 MWh/rok
 • Liczba dodatkowych użytkowników podłączonych do sieci ciepłowniczej:
  • wartość bazowa 0 szt.
  • wartość docelowa 3 szt.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 204 000 000,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 204 000 000,00 zł

 

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Pliki do pobrania

Załącznik Wielkość Data
Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Opublikował: Administrator systemu 2024-04-28 09:55:25

120 kB 28-04-2024
Informacja o możliwości zgłaszania podejrzenia o niezgodności KPON i KPP

Opublikował: Administrator systemu 2024-04-28 09:56:26

140 kB 28-04-2024

Opublikował: Administrator systemu 2024-04-28 09:05:15
Liczba wyświetleń strony: 1898