Czyste powietrze

Zadbaj o swój kawałek nieba

 

Przestań się truć! Przestań się truć!

Dym z komina zawiera pyły i inne zanieczyszczenia, w tym substancje rakotwórcze!

Klauzula informacyjna o współadministrowaniu danymi osobowymi w PP Czyste Powietrze oraz Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji.


Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm.
Mogą powodować:
Czyste powietrze - zaburzenia pracy wątroby

zaburzenia pracy wątroby

Czyste powietrze - alergie

alergie

Czyste powietrze - niedokrwienie serca

niedokrwienie serca

Czyste powietrze - choroby płuc

choroby płuc

Czyste powietrze - bóle głowy

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

 • spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
 • spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
 • spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
 • procesów przemysłowych
 • emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych np. dróg, chodników, boisk oraz powierzchni pylących

To my tworzymy atmosferę

Czyste powietrze - Ogrzewaj mądrze

Ogrzewaj mądrze
Podłącz budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestuj w kocioł nowej generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.

Czyste powietrze - Reaguj

Reaguj na zachowania sąsiadów
Osoby, które palą odpady, szkodzą również Tobie.

Czyste powietrze - Dbaj o okoliczną zieleń

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.

Czyste powietrze - Ogranicz jazdę samochodem

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Czyste powietrze - Dawaj dobry przykład

Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych - pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj na temat ochrony powietrza z rodziną.

Czyste powietrze - Wybieraj mądrze

Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią termoizolację oraz redukuj straty ciepła.

O PROGRAMIE Cel programu

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

Ile?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.


Terminy

Terminy

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.


Nabór wniosków

Nabór wniosków

 • Prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli wnioski są oceniane na bieżąco.
 • Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz są przyjmowane przez gminy, które przystąpiły do realizacji programu.
 • Terminy składania i rozpatrywania wniosków oraz sposób ich wypełniania są zamieszczone na stronach internetowych właściwych WFOŚiGW.

Ważne: Informujemy, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze muszą być zgodne z "Programem ochrony powierza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" Szczegóły

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2023-10-12 07:55:43
Opublikował: Robert Borkacki 2018-09-12 12:12:45
Liczba wyświetleń strony: 90722