Czyste powietrze

Program „Czyste Powietrze” Cel programu


Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy.

 

Klauzula informacyjna o współadministrowaniu danymi osobowymi w PP Czyste Powietrze oraz Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji.

 

Klauzule informacyjne w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym jako projektu grantowego, w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ( FENiKS), dla osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

 

 

Dokumenty programowe


Ważne: Informujemy, że wszystkie przedsięwzięcia realizowane w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze muszą być zgodne z "Programem ochrony powierza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych" Szczegóły

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2023-10-12 07:55:43
Opublikował: Robert Borkacki 2018-09-12 12:12:45
Liczba wyświetleń strony: 112792