Czyste powietrze

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomaga chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększa domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

WFOSiGW

Czyste powietrze - dotacje

Dotacje

Czyste powietrze - pożyczki

Pożyczki

Będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewodzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

103 mld zł

Do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źrodeł ciepła oraz termomodernizacje
Czyste powietrze - demontaż

Demontaż

Czyste powietrze - zakup

Zakup

Czyste powietrze - montaż

Montaż

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów
Czyste powietrze - koszt

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.

Czyste powietrze - realizacja

Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł, dodatkowe koszty moga być dofinansowane
w formie pożyczki.

Czyste powietrze - projekt

Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie na:

Czyste powietrze - montaż

Wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu

Czyste powietrze - docieplenie przegród budynku

Docieplenie przegród budynku

Czyste powietrze - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Czyste powietrze - montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Czyste powietrze - instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)

Czyste powietrze - montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Terminy:

  • Realizacja programu: lata 2018-2029
  • Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r.
  • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do: 30.06.2029 r.


Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nie współpracuje z żadnymi podmiotami wykonawczymi w zakresie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", jak również nie rekomenduje żadnej współpracy ani też żadnych urządzeń, usług itp. w ramach w/w Programu.

Infolinia

607 700 370
Czyste powietrze info

Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:12:45
Liczba wyświetleń strony: 98287

Czyste powietrze - dofinansowanie