BIP

SŁOWNIK SKRÓTÓW

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z  Biuletynu Informacji Publicznej WFOŚiGW we Wrocławiu został opracowany poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP     Biuletyn Informacji Publicznej
Dz. U.     Dziennik Ustaw
DUW   Dolnośląski Urząd Wojewódzki
JST     Jednostki Samorządu Terytorialnego
NGO     skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK     Najwyższa Izba Kontroli
PGN     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
SIWZ     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
UMWD     Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Skróty odnoszące się do funkcjonowania WFOŚiGW we Wrocławiu:

  • OA - Ochrona Atmosfery 
  • OW - Ochrona Wód 
  • GW - Zrównoważone Gospodarowanie Zasobami Wodnymi 
  • OZ - Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi 
  • OP - Ochrona różnorodności biologicznej 
  • EE - Edukacja Ekologiczna 
  • UR - Pozostałe Dziedziny 
  • PZ - Profilaktyka Zdrowotna

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-10 09:19:01
Opublikował: Administrator systemu 2017-06-13 15:35:47
Liczba wyświetleń strony: 22937
Historia zmian strony: 4