KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to kompleksowy program wsparcia i wzmocnienia polskiej gospodarki. Składa się z 54 inwestycji i 48 reform. Wzmocni polską gospodarkę oraz sprawi, że będzie ona łatwiej znosić wszelkie kryzysy. Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Pieniądze wydatkowane w ramach KPO przeznaczone będą na realizację nowych inwestycji w różnych sektorach gospodarki, w tym na innowacje, transformację klimatyczną, środowisko, cyfryzację, edukację, zdrowie, rynek pracy. Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Linki do głównych stron poświęconych KPO:
www.gov.pl/web/planodbudowy
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/krajowy-plan-odbudowy/

 

Potrzebne dokumenty

1. Horyzontalne zasady wdrożeniowe KPO i kryteria wyboru przedsięwzięć dla KPO można odnaleźć pod poniższymi linkiem: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/kpo/dokumenty/zasady-horyzontalne/

2. Strategia Promocji i Informacji KPO obowiązująca wszystkich interesariuszy i odbiorców wsparcia KPO:
www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo

3. Wytyczne w KPO (www.gov.pl/web/planodbudowy/wytyczne):
Wytyczne w zakresie zasady partnerstwa w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Wytyczne w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości i monitorowania w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze środków instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2023-08-08 12:17:19
Opublikował: Administrator systemu 2023-08-08 11:50:59
Liczba wyświetleń strony: 8966
Historia zmian strony: 4