Rozlicz wniosek

Dokumenty rozliczeniowe - PPONE

Zamieszczona poniżej instrukcja określa sposób i zasady rozliczania pożyczek udzielonych w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”. Dokumenty te stanowią uzupełnienie postanowień zawartych w umowie pożyczki, która reguluje w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

Instrukcja rozliczania środków

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania środków PPONE

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-14 09:04:19

282 kB 14-11-2017
Arkusz rozliczenia raty pożyczki PPONE

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-14 09:05:03

45 kB 14-11-2017
Zbiorcze zestawienie faktur PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:06:51

46 kB 14-11-2017
Rozliczenie kosztów realizacji zadania PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:08:21

41 kB 14-11-2017
Protokół odbioru końcowego PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:09:07

74 kB 14-11-2017
Protokół montażu nowego źródła ciepła PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:09:39

175 kB 14-11-2017
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:10:54

36 kB 14-11-2017
Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości efektów PPONE

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-14 09:11:38

173 kB 14-11-2017

Wzór umowy pożyczki

Załącznik Wielkość Data
Wzór umowy pożyczki PPONE

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-20 14:19:10

112 kB 14-11-2017

Wzór wniosku o umorzenie

Załącznik Wielkość Data
Wzór wniosku o umorzenie PPONE

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-14 09:02:51

132 kB 14-11-2017

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-11-20 10:29:27
Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-04 12:26:20
Liczba wyświetleń strony: 26510
Historia zmian strony: 6