Zasady udzielania pomocy

ZASADY OZNAKOWANIA ZADAŃ

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją, która określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Obowiązek oznakowania danego przedsięwzięcia każdorazowo określany jest w zapisach umowy. Wypełnienie przez Beneficjentów obowiązków informacyjnych oraz stosowanie niniejszych zasad oznakowania przedsięwzięć będzie egzekwowane na podstawie zapisów umów.

Działania informacyjne dotyczące przedsięwzięcia stanowią jedno z zadań
realizowanych w ramach projektu. Niedopełnienie przez Beneficjentów obowiązków
w zakresie informacji i promocji może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania.

Pobierz plik

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja oznakowania

Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-09 23:36:21

291 kB 09-10-2017

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-10 09:14:16
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-09 23:26:35
Liczba wyświetleń strony: 18038
Historia zmian strony: 4