Zasady udzielania pomocy

ZASADY OZNAKOWANIA ZADAŃ

Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją, która określa zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Obowiązek oznakowania danego przedsięwzięcia każdorazowo określany jest w zapisach umowy. Wypełnienie przez Beneficjentów obowiązków informacyjnych oraz stosowanie niniejszych zasad oznakowania przedsięwzięć będzie egzekwowane na podstawie zapisów umów.

Działania informacyjne dotyczące przedsięwzięcia stanowią jedno z zadań
realizowanych w ramach projektu. Niedopełnienie przez Beneficjentów obowiązków
w zakresie informacji i promocji może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania.

Pobierz plik

Załącznik Wielkość Data
Instrukacja oznakowania zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu - obowiazująca od 3 czerwca 2024r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2024-06-02 21:08:25

3 MB 02-06-2024
Instrukacja oznakowania zadań dofinansowanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu - obowiazująca do 2 czerwca 2024r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-06-27 13:42:53

3 MB 02-06-2024

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2017-10-10 09:14:16
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-09 23:26:35
Liczba wyświetleń strony: 33533
Historia zmian strony: 4