O nas

SPRAWOZDANIA

Informujemy, że roczne sprawozdanie z działalności Funduszu sporządza Zarząd Funduszu. Rada Nadzorcza, po zatwierdzeniu sprawozdania, składa je w terminie do 30 kwietnia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego i Ministrowi Środowiska.

Zarząd Funduszu przedstawia sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami art. 45 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zmianami) oraz sprawozdanie z działalności sporządzone zgodnie z art. 400k ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. nr 0, poz. 519 z późn. zmianami). Po zatwierdzeniu sprawozdanie finansowe ogłoszone zostaje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2023 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2023 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2024-06-04 14:27:44

6 MB 04-06-2024

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2022 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2022 r.

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-04-04 11:52:06

5 MB 04-04-2023
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2024-02-23 13:23:50

2 MB 23-02-2024

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2021 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z dzialalności za rok 2021

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-04-21 14:39:29

7 MB 21-04-2022
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2024-02-23 13:22:54

978 kB 23-02-2024

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2020 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2020 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-04-12 09:14:51

4 MB 12-04-2021
Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-02-02 11:18:46

9 MB 02-02-2022

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2019 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności 2019

Opublikował: Robert Borkacki 2020-05-04 14:25:04

11 MB 04-05-2020
sprawozdanie finansowe 2019

Opublikował: Robert Borkacki 2020-05-04 14:26:04

10 MB 04-05-2020

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2018 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2018 r.

Opublikował: Monika Liwocha 2019-07-03 14:28:06

4 MB 03-07-2019
Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Opublikował: Robert Borkacki 2020-04-15 10:01:26

9 MB 15-04-2020

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2017 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności za 2017 r.

Opublikował: Sylwester Tyszkowski 2018-04-20 14:50:28

27 MB 20-04-2018
Sprawozdanie finansowe za 2017 r.

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-04-19 13:08:04

8 MB 19-04-2018
Tabele do sprawozdania za 2017 r.

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-04-19 13:13:01

775 kB 19-04-2018

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2016 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie opisowe za 2016 r.

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-12 14:15:24

3 MB 12-09-2017
Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-12 14:16:57

8 MB 12-09-2017
Tabela do sprawozdania nr 1 za 2016 r.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-09-12 14:18:22

1 MB 10-10-2017
Tabela do sprawozdania nr 2 za 2016 r.

Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-10 09:07:59

142 kB 10-10-2017
Tabela do sprawozdania nr 3 za 2016 r.

Opublikował: Robert Borkacki 2018-02-14 14:14:30

13 MB 14-02-2018

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2015 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

Opublikował: Robert Borkacki 2016-04-22 11:04:47

7 MB 22-04-2016
Tabele do sprawozdania

Opublikował: Robert Borkacki 2016-04-21 09:04:09

288 kB 21-04-2016
Sprawozdanie opisowe z działalności za 2015 rok

Opublikował: Robert Borkacki 2016-04-21 09:04:50

1,019 kB 21-04-2016

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2014 r.

Załącznik Wielkość Data
Tabela do sprawozdania nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-05-19 12:05:28

7 MB 19-05-2015
Tabele do sprawozdania nr 1-6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-05-19 11:05:01

7 MB 19-05-2015
Sprawozdanie opisowe z działalności za 2014 rok

Opublikował: Robert Borkacki 2015-05-19 11:05:20

936 kB 19-05-2015
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Opublikował: Robert Borkacki 2015-05-19 09:05:51

7 MB 19-05-2015

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2013 r.

Załącznik Wielkość Data
Tabele do sprawozdania

Opublikował: Robert Borkacki 2014-07-07 12:07:35

399 kB 07-07-2014
Sprawozdanie opisowe z działalności za 2013 rok

Opublikował: Robert Borkacki 2014-07-07 12:07:13

940 kB 07-07-2014
Sprawozdanie finansowe za 2013 rok

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2014-03-10 13:03:14

7 MB 10-03-2014

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2012 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2013-08-28 11:08:20

637 kB 28-08-2013
Tabele do sprawozdania

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2013-03-13 09:03:40

298 kB 13-03-2013
Sprawozdanie opisowe z działalności za 2012 rok

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2014-03-10 13:03:25

672 kB 10-03-2014

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2011 r.

Załącznik Wielkość Data
Spis tabel do sprawozdania za 2011 r.

Opublikował: Administrator systemu 2012-03-12 12:03:51

562 kB 12-03-2012
Sprawozdanie

Opublikował: Administrator systemu 2012-03-12 12:03:40

809 kB 12-03-2012

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2010 r.

Załącznik Wielkość Data
Spis tabel do sprawozdania za 2010 r.

Opublikował: Administrator systemu 2011-04-21 13:04:11

574 kB 21-04-2011
Sprawozdanie

Opublikował: Administrator systemu 2011-04-21 13:04:44

883 kB 21-04-2011

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2009 r.

Załącznik Wielkość Data
spis tabel do sprawozdania za 2009 r.

Opublikował: Administrator systemu 2010-04-28 12:04:21

951 kB 28-04-2010
Sprawozdanie

Opublikował: Administrator systemu 2010-04-27 13:04:03

927 kB 27-04-2010

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2008 r.

Załącznik Wielkość Data
Działalność Funduszu jako Instytucji wdrażającej POIIŚ

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:18

38 kB 24-11-2009
Działalność Finansowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 12:11:04

49 kB 07-06-2017
Działalność Statutowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 12:11:47

301 kB 07-06-2017
Działalność Organów Statutowych

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 12:11:50

50 kB 07-06-2017
Wprowadzenie do sprawozdania

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 12:11:17

34 kB 07-06-2017

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2008 r. - załączniki (SPIS TABEL DO SPRAWOZDANIA ZA 2008 R.)

Załącznik Wielkość Data
Zestawienie projektów do P.O.I.Ś obsługiwanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2009-11-24 12:11:18

249 kB 25-10-2017
Wykaz zadań dofinansowywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2008 r. i zobowiązań umownych na lata następne.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:33

449 kB 24-11-2009
Efekty rzeczowe w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w 2008 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:06

75 kB 24-11-2009
Efekty rzeczowe WFOŚiGW we Wrocławiu w zakresie gospodarki odpadami w 2008 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:52

67 kB 24-11-2009
Efekty rzeczowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w 2008 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:35

85 kB 24-11-2009
Efekty rzeczowe w zakresie kanalizacji ściekowej w 2008 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:19

75 kB 24-11-2009
Efekty rzeczowe w zakresie OW w wyniku oddania do eksploatacji nowo wybudow. i modernizow. oczyszczalni ścieków w 2008 r.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2009-11-24 12:11:03

54 kB 25-10-2017
Wydatki statutowe WFOŚiGW we Wrocławiu w 2008 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 12:11:46

36 kB 24-11-2009

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2007 r.

Załącznik Wielkość Data
Spis tabel do sprawozdania

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 10:11:38

1 MB 07-06-2017
Działalność Finansowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 10:11:29

48 kB 07-06-2017
Działalność Statutowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 10:11:36

377 kB 07-06-2017
Działalność Organów Statutowych

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 10:11:29

46 kB 07-06-2017
Wprowadzenie do sprawozdania

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 10:11:49

30 kB 07-06-2017

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2006 r.

Załącznik Wielkość Data
Sprawozdanie z działalności WFOŚIGW we Wrocławiu 2006 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 09:11:42

56 kB 24-11-2009
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2006 r.

Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 09:11:35

64 kB 24-11-2009
Działalność Finansowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 09:11:52

62 kB 07-06-2017
Działalność Statutowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 09:11:35

670 kB 07-06-2017

Sprawozdanie z działalności Funduszu za 2005 r.

Załącznik Wielkość Data
Informacja o Działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2005 r.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2009-11-24 09:11:30

106 kB 05-10-2017
Działalność Finansowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 09:11:23

3 MB 07-06-2017
Działalność Statutowa Funduszu

Opublikował: Robert Borkacki 2009-11-24 09:11:30

452 kB 07-06-2017
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 r.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2009-11-24 09:11:48

359 kB 05-10-2017
Sprawozdanie z działalności WFOŚIGW we Wroclawiu 2005 r.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2009-11-24 09:11:18

62 kB 05-10-2017

Wykaz realizowanych zadań

Załącznik Wielkość Data
Wykaz zadań realizowanych w roku 2020

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-04-16 08:45:10

1 MB 16-04-2021
Wykaz zadań realizowanych w roku 2019

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-04-16 08:45:59

383 kB 16-04-2021
Wykaz zadań realizowanych w roku 2018

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-04-16 08:46:38

975 kB 16-04-2021

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-04-16 08:59:03
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-24 09:11:14
Liczba wyświetleń strony: 27534
Historia zmian strony: 10