Projekt Doradztwa Energetycznego


CEL PROJEKTU

Nowy Projekt Doradztwa Energetycznego planowany do wdrożenia w ramach FEnIKS 2021 – 2027 w ramach działania 1.1 Efektywność energetyczna: Promocja, doradztwo i podnoszenie świadomości, wiedzy mieszkańców, przedsiębiorców i władz lokalnych m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym efektywności energetycznej i wykorzystania OZE, wpisuje się w realizację zobowiązań wynikających ze strategii UE na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku pn. Europejski Zielony Ład. Obejmuje ona inicjatywy w obszarach: w dziedzinie klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania. Ma na celu promowanie czystej, sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich.

Zadania Projektu opartego o strukturę Doradców Klimatyczno-Energetycznych obejmują:

  1. edukację energetyczną – ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych lub narażonych na zjawisko ubóstwa energetycznego;
  2. zwiększenie świadomości społeczeństwa – w tym grup, do których kierowane jest wsparcie w ramach FEnIKS 2021-2027 w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, adaptacji do zmian klimatu, zeroemisyjnej gospodarki;
  3. wsparcie doradcze w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE, adaptacji do zmian klimatu itp.

Więcej informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego na doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Ostatnio zmodyfikował: 2024-05-21 11:23:11
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1146