Czyste powietrze

Na co?

 • wymianę kopciucha, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizację instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymianę okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

 

Ile?

 • Nawet do 135 000 zł w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.
 • Do 99 000 zł w podwyższonym i do 66 000 zł w podstawowym poziomie dofinansowania.
 • Dodatkowo audyt energetyczny: do 1 200 zł.
 • Im niższy dochód, tym wyższa dotacja.

 

Rodzaje dotowanych przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dotacji


Część I: dla beneficjentów chcących skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania
Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 31 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 56 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 13 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 33 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotyczy

 

Część II: dla beneficjentów chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania
Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł, (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotycz

 

Część III: dla beneficjentów chcących skorzystać z najwyższego poziomu dofinansowania
Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną
Maksymalna kwota dotacji do
1. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze‐woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:
  • audyt energetyczny,
  • dokumentacja projektowa,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
3. Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych,
 • zakup i montaż okien,
 • zakup i montaż drzwi zewnętrznych,
 • zakup i montaż bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu:
  • audytu energetycznego,
  • dokumentacji projektowej,
  • ekspertyzy.
bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
Nie dotyczy

 

Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych
Podstawowy poziom dofinansowania
łącznie do 66 000 zł
Popdwyższony poziom dofinansowania
łącznie do 99 000 zł
Najwyższy poziom dofinansowania
łącznie do 135 000 zł
KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA Z PV
NAZWA KOSZTU Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) Maksymalna kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) Maksymalna kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów netto) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Audyt energetyczny 100% 1 200 100% 1 200 100% 1 200
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 55% 12 200 80% 17 800 100% 22 200
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12 600 70% 22 000 100% 31 500
Pompa ciepła powietrze/woda
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55% 19 400 80% 28 100 100% 35 200
Pompa ciepła powietrze/powietrze 40% 4 400 70% 7 800 100% 11 100
Gruntowa pompa ciepła
(o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)
55% 28 000 80% 40 700 100% 50 900
Kocioł gazowy kondensacyjny 40% 6 100 70% 10 700 100% 15 300
Kotłownia gazowa 45% 8 300 70% 13 900 100% 18 500
Kocioł olejowy kondensacyjny 40% 7 400 70% 13 000 100% 18 500
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6 600 70% 11 700 100% 16 700
Kocioł zgazowujący drewno
(podwyższony standard)
45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400
Kocioł na pellet drzewny 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Kocioł na pellet drzewny
(podwyższony standard)
45% 9 100 70% 14 300 100% 20 400
Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Instalacja c.o. i c.w.u. 40% 8 100 70% 14 300 100% 20 400
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 40% 6 700 70% 11 700 100% 16 700
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6 000 70% 9 000 100% 15 000

 

Koszt modernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

Opublikował: Administrator systemu 2024-04-28 10:31:06
Liczba wyświetleń strony: 2626