BIP

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o treści klauzul informacyjnych.

Klauzule informacyjne

Załącznik Wielkość Data
Klauzule informacyjne w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, w tym jako projektu grantowego, w ramach Programu Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 ( FENiKS)

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2024-04-29 11:53:09

108 kB 29-04-2024
Klauzula informacyjna dla osób z którymi WFOŚiGW we Wrocławiu kontaktuje się, celem sprawdzenia czy Wykonawca zrealizował inwestycje objęte przedmiotowo Programem „Czyste Powietrze”

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2024-04-29 10:25:10

17 kB 29-04-2024
Klauzula dla zawierających umowy, porozumienia, os do kontaktu, realizujące umowę

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2024-04-23 07:27:44

124 kB 23-04-2024
Klauzula informacyjna dla komornika

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-18 07:27:19

75 kB 18-10-2023
Klauzula informacyjna o współadministrowaniu danymi osobowymi w PP CZYSTE POWIETRZE oraz Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-11 09:41:34

360 kB 11-10-2023
Klauzula informacyjna – dla osób składających do WFOŚiGW we Wrocławiu sprawozdania o marnowanej żywności

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-06-20 08:05:53

16 kB 23-06-2023
Klauzula informacyjna dla osób zawierających umowę/porozumienie i osób, które realizują umowę/porozumienie

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-02-02 10:45:11

16 kB 23-06-2023
Klauzula informacyjna związku z przeprowadzeniem ankiet mających na celu opracowanie analizy ekologicznej efektywności wdrażania programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w czerwcu 2022 r.

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-06-02 09:04:24

15 kB 02-06-2022
Klauzula informacyjna - monitoring

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-12-10 14:51:22

53 kB 10-12-2021
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w mediach społecznościowych

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-09-15 09:09:51

52 kB 15-09-2021
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla Podprocesora

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-07-09 10:46:57

124 kB 09-07-2021
Klauzula informacyjna ankiety CZP

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-06-09 09:53:44

16 kB 09-06-2021
Klauzula kontrahenci, faktury, rachunki

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-31 14:57:54

86 kB 31-03-2021
Klauzule informacyjne dla osób wchodzących w skład organów Spółek, których WFOŚiGW we Wrocławiu posiada udziały lub akcje

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2021-03-31 14:56:14

40 kB 23-06-2023
Klauzula informacyjna - Monitoring

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-29 10:34:58

18 kB 29-03-2021
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 dla odbiorców konsultacji i uczestników szkoleń - AKTUALIZACJA

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-05-18 14:15:55

2 MB 19-05-2022
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2014-2020 dla odbiorców konsultacji i uczestników szkoleń

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-13 10:02:00

160 kB 13-03-2021
Klauzula informacyjna dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) 2007-2013

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-03-12 14:47:51

36 kB 15-03-2021
Klauzule informacyjne PP CZYSTE POWIETRZE POROZUMIENIA

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-02-19 18:05:04

38 kB 19-02-2021
Klauzule informacyjne KONTROLE ZEWNETRZNE

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-02-19 18:03:52

37 kB 19-02-2021
Ogólna klauzula informacyjna BIP

Opublikował: Agnieszka Małysa 2020-10-06 10:32:09

81 kB 06-10-2020
Klauzula informacyjna - umowy,działalność Funduszu

Opublikował: Agnieszka Małysa 2020-07-08 09:19:32

35 kB 08-07-2020
Klauzule informacyjne dla osób korzystających z pomocy finansowej w formie dopłat do oprocentowania kredytu bankowego lub częściowa spłata kapitału

Opublikował: Agnieszka Małysa 2019-02-18 09:23:16

34 kB 15-03-2021
Klauzla informacyjna dotycząca monitoringu

Opublikował: Monika Liwocha 2019-02-25 08:49:52

31 kB 25-02-2019
Klauzule informacyjne – Formularze do kontaktu w sprawach dotyczących działalności merytorycznej WFOŚiGW we Wrocławiu

Opublikował: Robert Borkacki 2018-05-27 21:08:01

16 kB 27-05-2018
Klauzula informacyjna – informowanie i promowanie przedsięwzięć

Opublikował: Robert Borkacki 2018-05-27 21:08:53

17 kB 27-05-2018
Klauzula informacyjna KADRY (kandydat do pracy/pracownik/współpracownik)

Opublikował: Robert Borkacki 2018-05-27 21:09:59

27 kB 27-05-2018
Klauzula informacyjna- działalność Funduszu

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-25 10:16:20

32 kB 25-10-2018
Klauzula informacyjna- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-25 10:17:43

46 kB 25-10-2018
Klauzula informacyjna – dla WNIOSKODAWCÓW DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-25 10:39:05

29 kB 25-10-2018
Procedura dotycząca realizacji praw osób których dane dotyczą

Opublikował: Monika Liwocha 2019-04-23 08:56:25

242 kB 23-04-2019

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-01-10 11:01:23
Opublikował: Robert Borkacki 2018-01-05 15:18:19
Liczba wyświetleń strony: 38454
Historia zmian strony: 1