O nas

ZARZĄD i RADA NADZORCZA WFOŚiGW WE WROCŁAWIU 

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Łukasz Kasztelowicz

Prezes Zarządu

Bartłomiej Wiązowski

Zastępca Prezesa Zarządu

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Piotr Nowak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

wyznaczony przez Ministra Środowiska

Ewa Rzewuska

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
wyznaczona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Ryszard Jurczak

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Tomasz Maryński
wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Jacek Jemioła
wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-11-09 11:19:08
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 09:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 6838
Historia zmian strony: 12