O nas

ZARZĄD i RADA NADZORCZA WFOŚiGW WE WROCŁAWIU 

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Łukasz Kasztelowicz

Prezes Zarządu

Bartłomiej Wiązowski

Zastępca Prezesa Zarządu

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Piotr Nowak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

wyznaczony przez Ministra Środowiska

Dariusz Stasiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
wyznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Mariusz Piejko

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Tomasz Maryński
wyznaczony przez wojewodę dolnośląskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Sylwia Jurgiel
wyznaczona przez wojewodę dolnośląskiego

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2019-05-28 07:54:20
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 09:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 10359
Historia zmian strony: 15