O nas

ZARZĄD i RADA NADZORCZA WFOŚiGW WE WROCŁAWIU 

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Paweł Łapacz

Prezes Zarządu

Wioleta Wnęk-Soczyńska

Zastępczyni Prezesa Zarządu

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Monika Dziadkowiec

Przewodnicząca Rady Nadzorczej wyznaczona przez Ministra Klimatu i Środowiska

Piotr Karwan

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Katarzyna Łapińska

wyznaczona przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Śnigucki
wyznaczony przez Ministra Klimatu i Środowiska spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Ryszard Lech
wyznaczony przez Wojewodę Dolnośląskiego

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2024-03-19 16:22:27
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 09:11:13
Liczba wyświetleń strony: 51817
Historia zmian strony: 29