O nas

ZARZĄD i RADA NADZORCZA WFOŚiGW WE WROCŁAWIU 

  1. Zarząd
  2. Rada Nadzorcza

Skład osobowy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Łukasz Kasztelowicz

Prezes Zarządu

Bartłomiej Wiązowski

Zastępca Prezesa Zarządu

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Mateusz Mroz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

wyznaczony przez Ministra Klimatu

Dariusz Stasiak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
wyznaczony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Mariusz Piejko

wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Piotr Tomasz Maryński
wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych

Dariusz Piwoński
wyznaczony przez Wojewodę Dolnośląskiego

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2020-05-05 20:05:36
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-20 09:11:13
Autor dokumentu: Robert Borkacki
Liczba wyświetleń strony: 16111
Historia zmian strony: 18