Kontakt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Czyste powietrze - logo

Dane teleadresowe:
Uzyskaj informacje o Programie
i warunkach składania wniosków

Przejdź do podstrony
Czyste powietrze - zobacz dane teleadresowe

ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław

od pon do pt w godz 7:30- 15:30

Kancelaria ogólna (71) 333 09 40

Sekretariat Zarządu (71) 333 09 71

poczta@fos.wroc.pl

Oddział w Wałbrzychu

58-310 Szczawno Zdrój

ul. Kolejowa 8

tel. (74) 841 48 24; (74) 841 51 52

tel. (74) 633 66 80; (74) 840 13 33

fax. (74) 63 34 852

e-mail: walbrzych@fos.wroc.pl

Oddział w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 31/32

tel. (75) 753 28 29

kom. 607700373

e-mail: jeleniag@fos.wroc.pl

Oddział w Legnicy

59-220 Legnica

ul. Okrzei 16

tel. (76) 862 92 19

fax. (76) 862 07 47

kom. 601744322

e-mail: legnica@fos.wroc.pl

Punkt Obsługi Klienta
Programu Czyste Powietrze
ul. Racławicka 13 53-149 Wrocław
603 669 670

Ważne: Osoby niepełnosprawne są obsługiwane w siedzibie WFOŚiGW we Wrocławiu:
ul. Jastrzębia 24 53-148 Wrocław

Kontakt telefoniczny do pracowników merytorycznych:

Dziedzina Oddział w Wałbrzychu 1)
(74) 63 36 xxx
Oddział w Jeleniej Górze 2)
(75) 753-28-29
Oddział w Legnicy 3)
(76) 852-43-01 + XXX
Oddział we Wrocławiu 4)
(71) 333-09-XX
Ochrona Wódwew. 683
wew. 854
wew. 75
wew. 81
wew. 110
wew. 116
wew. 55
wew. 74
Ochrona Powietrzawew. 681wew. 76wew. 108
wew. 109
wew. 55
wew. 54
Gospodarka Wodnawew. 683wew. 81wew. 108
wew. 109
wew. 55
wew. 54
Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemiwew. 682wew. 81wew. 108
wew. 109
wew. 55
wew. 67
Leśnictwo, Ochrona Przyrody i Krajobrazuwew. 682wew. 76wew. 104
wew. 108
wew. 46
Edukacja Ekologicznawew. 684
wew. 686
wew. 76wew. 104
wew. 45
wew. 64
Monitoringwew. 682wew. 76wew. 104
wew. 109
wew. 46
Nadzwyczajne Zagrożeniawew. 682wew. 81wew. 104
wew. 109
wew. 64
Prace Badawczewew. 682wew. 76wew. 104
wew. 108
wew. 109
wew. 46
Inne zadaniawew. 682wew. 81wew. 104
wew. 109
wew. 40
Zespół ekonomiczno-finansowywew. 685
wew. 689
przelewy: wew. 853
wew. 78
wew. 80
wew. 106
wew. 107
wew. 112
wew. 32
wew. 51
Wymiana pieców(74) 633 66 83(075) 75 52 671-675(076) 862 92 19 (071) 756 92 00
Przygotowanie dokumentacji(74) 63 36 680(75) 75 35 881(76) 85 243 01(71) 333 09 55
Ogólnopolski Program Finansowania Slużb Ratowniczych(074) 63 36 682(075) 75 35 881 wew. 104(071) 333 09 64
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 71 333 09 43

1) wszystkie połączenia do Oddziału w Wałbrzychu przechodzą przez sekretariat (74) 63 36 xxx (nr wewnętrzny)

2) wszystkie połączenia do Oddziału w Jeleniej Górze przechodzą przez sekretariat (75) 753-28-29

3) bezpośrednie połączenia do Oddziału w Legnicy na dowolny numer (76) 852-43-01 + XXX (nr wewnętrzny)

4) bezpośrednie połączenia do Oddziału we Wrocławiu na dowolny numer (71) 333-09-XX (nr wewnętrzny)

Infolinia

607 700 370
Czyste powietrze info