Rozlicz wniosek

DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

Instrukcja dostępna w tym dziale określa sposób i zasady rozliczania zadań dofinansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w okresie realizacji i po ich zakończeniu. Dokument stanowi uzupełnienie postanowień zawartych w umowach pożyczki/pożyczki zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków, które regulują w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

Uwaga o korekcie: dnia 26.02.2018 r. zmiana w dokumencie „Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – załącznik nr 9”

Dokumenty rozliczeniowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 17.02.2020 r.

Załącznik Wielkość Data
01_arkusz-rozliczenia-raty-dofinansowania-zalacznik-nr-1

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:49:54

59 kB 22-03-2020
02_zbiorcze-zestawienie-faktur-rachunkow-zalacznik-nr-2

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:51:48

58 kB 22-03-2020
03_rozliczenie-kosztow-realizacji-zadania-zalacznik-nr-3

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:00:46

59 kB 22-03-2020
04_protokol-odbioru-koncowego-zalacznik-nr-4 (1)

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:53:34

84 kB 22-03-2020
05_protokol-odbioru-wykonanych-elementow-robot-obiektow-zal-nr-5

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:54:24

50 kB 22-03-2020
06_zaawansowanie-rzeczowo-finansowe-zadania-zalacznik-nr-6

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:55:20

37 kB 22-03-2020
07_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-rzeczowego-zalacznik-nr-7

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 22:55:56

46 kB 22-03-2020
08_1_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-81

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:01:59

59 kB 22-03-2020
08_2_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-82

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:02:54

48 kB 22-03-2020
09_raport-z-osiagnietego-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-9

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:03:33

106 kB 22-03-2020
załacznik 10 Rozliczenie ogólne

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:04:52

37 kB 30-03-2020
załącznik 11 Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dofinansowania w układzie zrealizowanych turnusów

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:05:57

40 kB 30-03-2020
Instrukcja rozliczania środków

Opublikował: Robert Borkacki 2020-03-22 23:08:56

5 MB 22-03-2020

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 02.06.2018r. do dnia 16.02.2020, przy czym od dnia 20.11.2018 r. obowiązuje nowy wzór Karty uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGFW we Wrocłkawiu- załącznik nr. 12

Załącznik Wielkość Data
01_Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/ dotacji/przekazania środków*)

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-06-06 12:36:05

45 kB 06-06-2018
02_Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-06-06 12:38:39

48 kB 06-06-2018
03_rozliczenie-kosztow-realizacji-zadania-zalacznik-nr-3

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:40:14

43 kB 06-06-2018
04_protokol-odbioru-koncowego-zalacznik-nr-4

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:41:19

80 kB 06-06-2018
05_protokol-odbioru-wykonanych-elementow-robot-obiektow-zal-nr-5

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:41:50

47 kB 06-06-2018
06_zaawansowanie-rzeczowo-finansowe-zadania-zalacznik-nr-6

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:42:22

36 kB 06-06-2018
07_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-rzeczowego-zalacznik-nr-7

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:42:55

46 kB 06-06-2018
08_1_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-81

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:43:30

58 kB 06-06-2018
08_2_oswiadczenie-o-osiagnieciu-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-82

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:45:00

46 kB 06-06-2018
09_raport-z-osiagnietego-efektu-ekologicznego-zalacznik-nr-9

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:45:41

102 kB 06-06-2018
10_Rozliczenie ogólne załacznik-nr-10 PR

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:48:33

36 kB 06-06-2018
Instrukcja

Opublikował: Monika Liwocha 2018-06-06 12:53:39

305 kB 06-06-2018
12_Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Opublikował: Monika Liwocha 2018-11-22 09:55:18

56 kB 22-11-2018
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów

Opublikował: Monika Liwocha 2019-11-05 11:54:45

25 kB 05-11-2019

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.03.2017 r. do dnia 01.06.2018r.

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:18

306 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – załącznik nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki, pożyczki na zachowanie płynności finansowej,dotacji, przekazania środków-załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:03

46 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:08

48 kB 16-02-2017
Rozliczenie kosztów realizacji zadania– Załącznik nr 3

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

56 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:22

80 kB 16-02-2017
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Zał. nr 5

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:12

49 kB 24-10-2017
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:01

36 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:51

46 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:50

59 kB 16-02-2017
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:25

46 kB 16-02-2017
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-02-26 00:00:00

117 kB 26-02-2018
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:39

38 kB 16-02-2017
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji – Zał. nr 11
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – załącznik nr 11

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:34

26 kB 24-10-2017
Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej - Zał. nr 12
Karta uczestnika profilaktyki zdrowotnej kwalifikującego się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu - Załącznik nr 12

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-02-16 13:02:33

42 kB 24-10-2017

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych od dnia 01.12.2015 r. do dnia 28.02.2017 r.

Załącznik Wielkość Data
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-09-13 08:43:37

91 kB 13-09-2017
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 16:12:34

307 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – Zał. nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 16:12:05

28 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:50

36 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:46

40 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego – Załącznik nr 3.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:25

41 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:48

47 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:24

35 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:18

52 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 16:12:27

40 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-02-26 00:00:00

101 kB 26-02-2018

Dokumenty rozliczeniowe środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielonych podmiotom na dofinansowanie zadań dla wniosków złożonych do dnia 30.11.2015r

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania Środków WFOŚiGW udzielonych na dofinansow. zadań

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:36

319 kB 24-10-2017
Arkusz rozliczenia raty dofinansowania – Zał. nr 1
Arkusz rozliczenia raty pożyczki/pożyczki na zachowanie płynności finansowej/dotacji/przekazania środków – Załącznik nr 1

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:17

52 kB 24-10-2017
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków – Załącznik nr 2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

54 kB 03-12-2015
Rozliczenie kosztów realizacji zadania – Załącznik nr 3

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:37

56 kB 03-12-2015
Protokół odbioru końcowego – Załącznik nr 4

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:20

79 kB 03-12-2015
Protokół odbioru wykonanych elementów, robót, obiektów – Załącznik nr 5

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:55

60 kB 03-12-2015
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania – Załącznik nr 6

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:40

42 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego – Załącznik nr 7

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:26

46 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.1

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:19

58 kB 03-12-2015
Oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego – Załącznik nr 8.2

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:28

46 kB 03-12-2015
Raport z osiągniętego efektu ekologicznego – Załącznik nr 9

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2018-02-26 00:00:00

128 kB 26-02-2018
Rozliczenie ogólne – Załącznik nr 10

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 15:12:29

41 kB 03-12-2015
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji – Zał. nr 11
Zestawienie imienne uczestników uprawnionych do dotacji w układzie zrealizowanych turnusów – Załącznik nr 11

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2015-12-03 15:12:58

31 kB 24-10-2017

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2018-02-26 10:18:44
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-23 08:11:13
Liczba wyświetleń strony: 77604
Historia zmian strony: 12