BIP

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Przekazywanie informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, Nr 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005, Nr 200 poz. 1651) pragniemy poinformować, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej". Adres skrzynki: /k1ju32tf4d/skrytka

Strona logowania do Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej:

https://pz.gov.pl/dt/index

(Uwaga: Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP konto jest bezpłatne)

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Funduszu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Funduszu:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym EPUAP.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP, RAR.
  3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Pliki do pobrania

Załącznik Wielkość Data
ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Opublikował: Administrator systemu 2012-06-05 09:06:06

273 kB 05-06-2012

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-13 09:37:33
Opublikował: Administrator systemu 2009-11-25 08:11:47
Liczba wyświetleń strony: 25285
Historia zmian strony: 16