Projekt Doradztwa Energetycznego 2015-2023


CEL PROJEKTU

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Cele projektu:

  • Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.
  • Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN.
  • Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

Jeżeli w latach 2014 – 2020 planujecie Państwo zrealizować w swojej gminie projekt z zakresu efektywności energetycznej lub odnawialnych źródeł energii – prosimy o kontakt z Zespołem Doradców Energetycznych.

Zespół Doradców Energetycznych świadczy bezpłatną pomoc i wspiera gminy w przygotowaniu i monitorowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), który jest dokumentem przydatnym, a niekiedy wręcz niezbędnym, podczas procedury wnioskowania o środki unijne lub krajowe. Doradcy wesprą gminy również w realizacji projektów, wynikających z treści PGN oraz we wszystkich innych inicjatywach związanych z ograniczeniem emisji oraz ze zwiększeniem efektywności energetycznej.

Więcej informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego na doradztwo-energetyczne.gov.pl/


Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2020-09-29 13:07:13
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 24544
Historia zmian strony: 20