Zasady udzielania pomocy

Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu jest uzyskanie efektu ekologicznego czyli określonych korzyści dla środowiska oraz zgodność wniosku o dofinansowanie z następującymi dokumentami:

Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Listą przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu na dany rok

Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji

Ponadto, warunkiem udzielenia pomocy finansowej jest:

udokumentowanie zbilansowania planowanych kosztów inwestycji,

wywiązanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska,

złożenie kompletnego wniosku na obowiązującym druku.

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-09-25 08:24:33
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 121297
Historia zmian strony: 3