Rozlicz wniosek

Dokumenty rozliczeniowe - PRWEE

Zamieszczona poniżej instrukcja określa sposób i zasady rozliczania dotacji udzielonych w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Dokumenty te stanowią uzupełnienie postanowień zawartych w umowie dotacji, która reguluje w szczególności: terminy składania poszczególnych rozliczeń oraz rodzaje dokumentów wymaganych do załączenia.

Instrukcja rozliczania środków udzielonych w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”- dokumenty obowiązujące od 22 września 2023r.

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania środków PRWEE po zmianie

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:07:28

318 kB 02-10-2023
zał. 1 arkusz rozliczenia dotacji raty dotacji

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 11:49:02

39 kB 02-10-2023
zał. 2 oświadczenie o sposobie wyboru wykonawcy

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 11:56:56

47 kB 02-10-2023
zał. 3 oświadczenie o innych źródłach finansowania

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 11:58:40

19 kB 02-10-2023
zał. 4 zbiorcze zestawienie faktur

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 11:59:47

38 kB 02-10-2023
zał. 5 rozliczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:00:38

44 kB 02-10-2023
zał. 6 oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:01:31

24 kB 02-10-2023
zał. 7 zestawienie warsztatów

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:02:38

39 kB 02-10-2023
zał. 8 oświadczenie o efekcie ekologicznym

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:03:42

25 kB 02-10-2023
zał. 9 oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego - Ekopracownia - zielone serce szkoły

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:04:29

23 kB 02-10-2023
zał. 10 oświadczenie dotyczące wskaźnika osiągnięcia celu - Ekopracownia - zielone serce szkoły

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:05:55

28 kB 02-10-2023
zał. 11 oświadczenie dotyczące oznakowania przedsięwzięcia - Ekopracowania - zielone serce szkoły

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-02 12:06:42

36 kB 02-10-2023

Instrukcja rozliczania środków udzielonych w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. dokumenty obowiązujące od 08 maja do 22 września 2023r.

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja rozliczania środków PRWEE

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:24:29

692 kB 18-05-2023
zał. 1 arkusz rozliczenia dotacji, raty dotacji

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:35:15

38 kB 18-05-2023
zał. 2 oświadczenie o sposobie wyboru wykonawcy

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:35:49

47 kB 18-05-2023
zał. 3 oświadczenie o innych źródłach finansowania

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:38:13

19 kB 18-05-2023
zał. 4 zbiorcze zestawienie faktur

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:39:08

38 kB 18-05-2023
zał. 5 rozliczenie kosztów realizacji przedsięwzięcia

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:39:50

44 kB 18-05-2023
zał. 6 oświadczenie o osiągnięciu efektu rzeczowego

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:40:34

25 kB 18-05-2023
zał. 7 zestawienie warsztatów

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:41:09

39 kB 18-05-2023
zał. 8 oświadczenie o efekcie ekologicznym

Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:41:48

25 kB 18-05-2023

Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Czerwińska 2023-09-29 10:58:17
Opublikował: Patrycja Czerwińska 2023-05-18 13:06:28
Liczba wyświetleń strony: 8510
Historia zmian strony: 2