Ogłoszenia

08-10-2021

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza, że z dniem 11 października 2021 r. uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

...

Czytaj więcej

01-10-2021

Nabór wniosków do programu pn.: "Agroenergia"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „„Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”.

...

Czytaj więcej

09-06-2021

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2021 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko.

...

Czytaj więcej

31-05-2021

Nabór wniosków do programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.: "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych".

 

 

...

Czytaj więcej

25-05-2021

Nabór wniosków do programu pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu pn.:„Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej