Ogłoszenia

09-08-2019

Wyniki naboru na konkurs dotyczący usuwania azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w dniu 05 sierpnia 2019 roku zakwalifikował do dofinansowania 87 zadań w ramach przeprowadzonego Konkursu związanego z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019.

...

Czytaj więcej

31-07-2019

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - wydłużenie terminu składania wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że wydłużeniu uległ termin składania wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wnioski należy składać w terminie do 29 sierpnia 2019 r.

Ponadto, zaktualizowany został dokument pn. „Zestawienie sprzętu przewidzianego do zakupu w 2019 r. ze środków NFOŚiGW w ramach Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia
30 października 2015 r.”
               Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – OGÓLNOPOLSKI PROGRAM FINANSOWANIA SŁUŻB RATOWNICZYCH- NABÓR WNIOSKÓW

...

Czytaj więcej

15-07-2019

Wapnowanie: ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

...

Czytaj więcej

01-07-2019

AZBEST - ogłoszenie o naborze wniosków

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”

...

Czytaj więcej

01-07-2019

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. " Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

Cel programu jest: poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 01 lipca 2019r. do 22 lipca 2019r.

Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – POZA KPOŚK

...

Czytaj więcej