Ogłoszenia

17-01-2023

Ogłoszenie o przedłużeniu naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zwany dalej „Funduszem” ogłasza przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” zwanego dalej „Programem” na terenie województwa dolnośląskiego w następujących obszarach tematycznych: OZE i efektywność energetyczna, przeciwdziałanie emisjom, transport niskoemisyjny.

...

Czytaj więcej

13-01-2023

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2023 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu. Celem programu jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania tego odpadu na środowisko. Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu: 53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24, 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8, 59-220 Legnica, ul. Okrzei 16, 58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32.

...

Czytaj więcej

10-10-2022

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” zwanego dalej Programem na terenie województwa dolnośląskiego.

...

Czytaj więcej

04-10-2022

Ogłoszenie o naborze wniosków o dotację w ramach Programu pn. „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” w roku 2022

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji w Programie pn. „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” na terenie województwa dolnośląskiego.

...

Czytaj więcej

21-07-2022

Nabór wniosków do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa dolnośląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków do programu  priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa dolnośląskiego.

...

Czytaj więcej