Ogłoszenia

31-10-2018

Program Prioretytowy Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Prioretytowego Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II, który prowadzony jest w trybie ciągłym. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą (kotły starej generacji). Program, formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników oraz niezbędne informacje dotyczące wniosku są dostępne na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu 

...

Czytaj więcej

08-10-2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dofinansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu dofinansowania zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego".

...

Czytaj więcej

19-09-2018

Nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze. Cel Programu Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej we Wrocławiu w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2029 r. do godz. 24.00. Więcej szczegółów w załączniku.

...

Czytaj więcej

26-06-2018

Nabór wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej prowadzony będzie w sposób ciągły

W związku z wejściem w życie z dniem 01 czerwca 2018r. nowych „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasad udzielania i rozliczania dotacji”, przyjętych Uchwałą nr 69/2018 Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu z dnia 11.05.2018r., Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, nabór wniosków z dziedziny edukacji ekologicznej prowadzony będzie w sposób ciągły.

...

Czytaj więcej

13-06-2018

Rusza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego pn. "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych" realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

...

Czytaj więcej