Czyste powietrze

DOTACJA KROK PO KROKU

JAK OTRZYMAĆ DOTACJĘ?

Poznaj zasady programu

KROK 1. Poznaj zasady programu

 • strona czystepowietrze.gov.pl,
 • ogólnopolska infolinia: 22 340 40 80 od ponie­działku do piątku, 8:00-16:00 (pytania dotyczące zasad programu),
 • wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospo­darki wodnej (w Twoim województwie),
 • punkt konsultacyjno - informacyjny w gminie,
 • okienko bankowe (w banku, który oferuje Kredyt Czyste Powietrze, zgodnie z informacjami na stro­nie czystepowietrze.gov.pl,
 • przeczytaj dokumenty: program priorytetowy, re­gulamin, instrukcja wypełniania wniosku.
Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku

KROK 2. Ustal zakres niezbędnych prac w Twoim budynku

 • czy wymaga ocieplenia czyli termomodernizacji?
  możesz dostać na to dotację nawet jeśli masz już nowoczesny piec, który spełnia wymogi programu;
 • czy wymaga wymiany źródła ciepła?
  masz starego kopciucha i chcesz zainstalować nowe, zgodne z wymaganiami prawa urządzenie grzewcze.

W ocenie potrzeb związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacji domu pomoże Ci np. gminny doradca energetyczny.
Zamów AUDYT ENERGETYCZNY, dokument pozwoli Ci najskuteczniej wykorzystać dotację!

Możesz też skorzystać na czystepowietrze.gov.pl zakładka "Pomoc":

 • z tzw. Listy ZUM - listy urządzeń i materiałów, które zostały sprawdzone przez ekspertów i mogą być dofinansowane w ramach programu,
 • z kalkulatorów wyliczeń np. kalkulatora grubości izolacji.
Przygotuj niezbędne dokumenty

KROK 3. Przygotuj niezbędne dokumenty

 • księgę wieczystą lub inne dokumenty dotyczące własności budynku,
 • zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na re­alizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania),
 • zgodę współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem).

Wypełnienie wniosku zajmie Ci 20 MINUT.

Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

KROK 4. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie

 • w formie DOTACJI lub DOTACJI z prefinansowa­niem
  wyłącznie elektronicznie
 • za pośrednictwem portalu www.gov.pl i systemu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl
  w wersji papierowej
  za pośrednictwem serwisu GWD: gwd.nfosigw.gov.pl
  wniosek wypełniasz elektronicznie, następnie dru­kujesz, podpisujesz ręcznie i wraz z załącznikami wysyłasz do wfośigw lub składasz do wfośigw przez gminny punkt konsultacyjno – informacyjny.
 • w formie DOTACJI przeznaczonej na spłatę kre­dytu bankowego
  wniosek wypełniasz w okienku bankowym (lista banków dostępna jest na stronie czystepowie­trze.gov.pl).
Zawarcie umowy o dofinansowanie

KROK 5. Zawarcie umowy o dofinansowanie

Po pozytywnej decyzji wfośigw zostaniesz poinfor­mowany o przyznaniu dotacji przez wfośigw.

Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

KROK 6. Zrealizuj inwestycję, złóż wnioski o płatność

Zrealizuj inwestycję i otrzymaj pieniądze. Możesz też otrzymać dofinansowanie przed realizacją in­westycji i finansować ją bezpośrednio.

Infolinia

Czyste Powietrze

71 333 0950
Czyste powietrze info

Ostatnio zmodyfikował: Administrator systemu 2023-10-12 11:12:42
Opublikował: Administrator systemu 2018-09-12 12:13:01
Liczba wyświetleń strony: 4059