Ogłoszenia

31-01-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Montaż systemu klimatyzacji w budynku WFOŚiGW we Wrocławiu przy ul. Jastrzębiej 24.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Montaż systemu klimatyzacji w budynku WFOŚiGW we Wrocławiu
przy ul. Jastrzębiej 24.

...

Czytaj więcej

13-01-2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usług BHP i p.poż. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług z zakresu BHP oraz p.poż.

...

Czytaj więcej

03-01-2020

przetarg nieograniczony pn. "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU"

WFOŚiGW we Wrocławiu ogłasza przetarg nieograniczony pn. "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
I OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU"

...

Czytaj więcej

02-01-2020

Zaproszenie do składania ofert na zmówienie Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu biurowego na wyposażenie stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na realizację zmówienia „Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu biurowego na wyposażenie stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

...

Czytaj więcej

30-12-2019

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych

WFOŚiGW we Wrocławiu publikuje: "Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2020 roku" oraz "Plan postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 30 000 euro przewidywanych przez WFOŚiGW we Wrocławiu w 2020 roku prowadzonych w trybach przewidzianych "Regulaminem w sprawie określenia zasad"

...

Czytaj więcej