Ogłoszenia

29-06-2023

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonywanie usług ochrony mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tj. siedziby Biura przy ul. Jastrzębiej 24 we Wrocławiu"

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług ochrony mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tj. siedziby Biura przy ul. Jastrzębiej 24 we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

20-06-2023

Ogłoszenie o zamówieniu: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

09-05-2023

Organizacja konferencji w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" Część pierwsza zamówienia

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja konferencji w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE".
Część pierwsza zamówienia: Organizacja warsztatów dla przeszkolonych Energetyków Gminnych prowadzonych przez Doradców Energetycznych"

...

Czytaj więcej

27-04-2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy".

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy".

...

Czytaj więcej

05-04-2023

Organizacja konferencji w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE". Część druga zamówienia:

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Organizacja konferencji w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"

...

Czytaj więcej