Ogłoszenia

26-01-2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej

12-01-2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej

28-12-2022

Plan zamówień publicznych na 2023r.

Zgodnie z art. 23 ust 1  Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2023 roku.

...

Czytaj więcej

07-12-2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonywanie usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej

30-11-2022

Ogłoszenie o zamówieniu pn.:Najem i serwis wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Najem i serwis wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej