Ogłoszenia

10-05-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”.

...

Czytaj więcej

17-12-2020

Plany zamówień publicznych na 2021 r.

Zgodnie z art. 13 a Ustawy prawo zamówień publicznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, publikuje plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2021 roku.

...

Czytaj więcej

02-12-2020

Ogłoszenie o zamowieniu pn: "Świadczenie usług pocztowych dla WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Wałbrzychu w okresie 36 miesięcy"

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn:  "Świadczenie usług pocztowych dla WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Wałbrzychu w okresie 36 miesięcy".

...

Czytaj więcej

20-11-2020

Ogłoszenie o zamowieniu pn: "Dostawa prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 r."

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn:  "Dostawa prasy dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2021 r."

...

Czytaj więcej

28-09-2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn: „Dostawa mebli biurowych na wyposażenie stanowiska Doradcy Energetycznego w WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze”

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: „Dostawa mebli biurowych na wyposażenie stanowiska Doradcy Energetycznego w WFOŚiGW we Wrocławiu, Oddział Biura w Jeleniej Górze” w ramach Projektu  pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.       

...

Czytaj więcej