Ogłoszenia

18-04-2024

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień o wartości netto nieprzekraczającej kwoty

130 000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej

13-12-2023

Plan zamówień publicznych na 2024r.

Zgodnie z art. 23 ust 1  Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu publikuje plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2024 roku.

...

Czytaj więcej

06-11-2023

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Oddziałów Biura: w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze i w Legnicy.”

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Oddziałów Biura: w Wałbrzychu, w Jeleniej Górze i w Legnicy.”

...

Czytaj więcej

19-10-2023

Ogłoszenie o zamówieniu:„Organizacja konferencji/wymiany doświadczeń pracowników gminnych punktów konsultacyjnych Programu Czyste Powietrze ...

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Organizacja konferencji/wymiany doświadczeń pracowników gminnych punktów konsultacyjnych Programu Czyste Powietrze oraz WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”.

...

Czytaj więcej

29-06-2023

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wykonywanie usług ochrony mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tj. siedziby Biura przy ul. Jastrzębiej 24 we Wrocławiu"

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonywanie usług ochrony mienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – tj. siedziby Biura przy ul. Jastrzębiej 24 we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej