Ogłoszenia

01-07-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

30-06-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Biuro we Wrocławiu"

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 'Wykonywanie usług ochrony mienia oraz usług sprzątania w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Biuro we Wrocławiu'.

...

Czytaj więcej

30-06-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych użytkowanych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu".

...

Czytaj więcej

22-06-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów prawa dla zadania: „Montaż systemu klimatyzacji stałej w budynkach WFOŚiGW we Wrocławiu”

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji, wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie wynikającym z przepisów prawa dla zadania: „Montaż systemu klimatyzacji stałej w budynkach WFOŚiGW we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

10-05-2021

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do Biura oraz Oddziałów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w okresie 24 miesięcy”.

...

Czytaj więcej