Ogłoszenia

24-06-2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Dostawa mebli dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do Oddziałów Biura w Wałbrzychu i Legnicy

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: Dostawa mebli dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do Oddziałów Biura w Wałbrzychu i Legnicy.

...

Czytaj więcej

25-05-2020

Ogłoszenie o zamówieniu: pn: Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Montaż systemu klimatyzacji stałej w budynkach WFOŚiGW we Wrocławiu”

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania „Montaż systemu klimatyzacji stałej w budynkach WFOŚiGW we Wrocławiu”.

...

Czytaj więcej

21-05-2020

Ogłoszenie zamówienie, przetarg nieograniczony na: "Wykonywanie usług sprzątania w Oddziale Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Jeleniej Górze. Nr SOB.2710.1.2020

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: "Wykonywanie usług sprzątania w Oddziale Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w Jeleniej Górze. Nr SOB.2710.1.2020"

...

Czytaj więcej

18-05-2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu biurowego na wyposażenie stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mie

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: Dostawa sprzętu elektronicznego oraz sprzętu biurowego na wyposażenie stanowisk pracy Doradców Energetycznych w WFOŚiGW we Wrocławiu w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

...

Czytaj więcej

11-05-2020

Dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW we Wrocławiu

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty na ogłoszenie pn: Dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW we Wrocławiu.

...

Czytaj więcej