BIP

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

Szanowni Państwo, aby ułatwić Państwu korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej WFOŚiGW we Wrocławiu została opracowana poniższa instrukcja obsługi. Odpowiada ona na pytania m.in.: o rolę BIP, jego elementy oraz sposoby korzystania z jego funkcjonalności i zasobów.

Podstawa prawna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, który służy powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci Internet.

Do prowadzenia podmiotowej strony BIP jest zobowiązany m.in. każdy organ władzy publicznej, urząd oraz instytucja publiczna w Polsce. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez WFOŚiGW we Wrocławiu publikowane są na stronie internetowej Funduszu, która jest jednocześnie podmiotową stroną BIP.  (podstawa: par. 9 pkt 3. strona WWW podmiotu może być jednocześnie stroną podmiotową BIP, o ile spełnia wszystkie wymogi ustawy i rozporządzenia, cyt. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Biuletyn BIP WFOŚiGW we Wrocławiu został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami:

  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jej ponownym wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Elementy Biuletynu BIP

Strukturę Biuletynu tworzy strona domowa oraz zbiór podstron BIP, na których prezentowane są szczególowe informacje i dokumenty. Układ i wizualizacja Biuletynu BIP składaja się z czterech głównych części:

Nagłówek BIP - górna, zawsze widoczna część Biuletynu. Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Składa się z menu pomocniczego wraz z oknem wyszukiwarki, pola tytułu oraz paska menu z menu podmiotowym W polu tytułowym znajduje się nazwa podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP, logo WFOŚiGW we Wrocławiu  oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej.

Kolumna menu przedmiotowego - widoczna z prawej strony część BIP, w której wyświetlają się przede wszystkim elementy menu tematycznego oraz graficzne przyciski, ułatwiające przejście do konkretnych zasobów informacyjnych opublikowanych w BIP.

Pole prezentacji informacji - największa, centralnie położona część BIP, służąca do przede wszystkim do prezentacji (wyświetlania) opublikowanych informacji publicznych, ale także komunikatów technicznych lub elementów funkcjonalnych BIP, np. modułów wyszukiwania zaawansowanego.

Stopka BIP - dolna, zawsze widoczna część Biuletynu. Jest identyczna zarówno na stronie głównej, jak również na każdej podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, funkcjonowaniem BIP (statystyki oglądalności, czas ostatniej aktualizacji) oraz linkiem do podstrony BIP (m.in. instrukcja obsługi, klauzule informacyjne). 

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-03-28 14:03:51
Opublikował: Administrator systemu 2017-06-13 15:35:59
Liczba wyświetleń strony: 47229
Historia zmian strony: 5