System

Współtworzymy polski system finansowania ochrony środowiska

razem z NFOŚiGW, innymi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bankiem Ochrony Środowiska


Zapraszamy do obejrzenia informacji na wspólnej stronie funduszy: www.17funduszy.pl