Doradztwo energetyczne


Więcej informacji o Projekcie Doradztwa Energetycznego na doradztwo-energetyczne.gov.pl


Konferencja/wymiana doświadczeń pracowników gminnych punktów konsultacyjnych Programu Czyste Powietrze oraz WFOŚiGW we Wrocławiu organizowana w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego
Dostępne terminy: 07.12.2023

Zapisz się na szkolenie

Szanowni Państwo,

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza na dwudniową Konferencję/Wymianę doświadczeń pracowników gminnych punktów konsultacyjnych Programu Czyste Powietrze oraz WFOŚiGW we Wrocławiu organizowaną w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego, na której zostaną omówione m.in. główne założenia Programu, zakres rzeczowy działań Programu, a w szczególności koszty kwalifikowane, wymagania techniczne, dokumentacja do wniosku o płatność, zasady wypełniania wniosku Programu "Czyste Powietrze" dla budynków jednorodzinnych, dobra praktyka realizacji zadań. Wydarzenie odbywać się będzie w formule stacjonarnej (Legnica).

Czytaj więcej


Nowości interpretacyjne w obowiązującej odsłonie PP Czyste Powietrze
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza Państwa na warsztaty online związane z obowiązującą odsłoną Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Doradcy Energetyczni WFOŚiGW we Wrocławiu przypomną Państwu zasady Programu ale tym razem skupimy się przede wszystkim na jego "nowościach" interpretacyjnych i kwestiach wymagających niezwłocznego wyjaśnienia.

Spotkanie odbędzie się w środę w dniu 06.09.2023 r. o godzinie 13:00.  Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 12:30.

Czytaj więcej


Warsztaty dwudniowe ENERGETYK GMINNY
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Szanowni Państwo,

  WFOŚiGW we Wrocławiu wraz z Zespołem Doradców Energetycznych mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w warsztatach dla Energetyków Gminnych, które odbędą się w dniach 13 - 14 czerwca 2023 r. Szkolenie skierowane jest w pierwszej kolejności do Energetyków Gminnych biorących udział w I części szkoleń (tj. w szkoleniu podstawowym) pn. „Szkolenie dla Kandydatów na Energetyków Gminnych”. Szczegóły dot. miejsca spotkania podane zostaną do Państwa wiadomości w późniejszym terminie. 

Czytaj więcej


"Czyste Powietrze" 2023 - zmiany w Programie obowiązujące od 03.01.2023 r. - warsztaty online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza Państwa na warsztaty online związane z obowiązującą od 3 stycznia 2023 r. nową odsłoną Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", gdzie skupimy się w szczególności na "nowościach" we wniosku o dofinansowanie i we wniosku o płatność. 

W drugiej części spotkania, Doradcy Energetyczni WFOŚiGW we Wrocławiu przypomną Państwu zasady Programu Priorytetowego dla budynków wielorodzinnych - „Ciepłe Mieszkanie”, w którym to dystrybutorem środków są poszczególne gminy najlepiej znające lokalne potrzeby mieszkańców.  Ponadto przedstawimy Państwu informacje na temat premii MZG w Banku Gospodarstwa Krajowego - tzw. premia na przedsięwzięcia termomodernizacyjne lub remontowe w mieszkaniowym zasobie gminy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.01.2023 r. o godzinie 10:00.  Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 09:30.

Czytaj więcej


Szkolenie online dot. PP "Ciepłe Mieszkanie" i zmian w PP „Mój Prąd 4.0”
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Szanowni Państwo,

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po raz kolejny zaprasza pracowników JST z województwa dolnośląskiego na szkolenie online dot. PP "Ciepłe Mieszkanie" i zmian w PP „Mój Prąd 4.0”, które odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. (piątek) w godz. 10:00 - 12:00. 

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 09:30.

Na naszym spotkaniu omówimy zasady programu Ciepłe Mieszkanie i doświadczenia z jego dotychczasowego wdrażania. Drugi temat to nowości w programie Mój Prąd, które mają być ogłoszone w dniu 15.12.2022r..

Szkolenie będzie realizowane poprzez aplikację Zoom. Rejestracja na szkolenie odbywa się dwuetapowo:

1. w pierwszej kolejności uprzejmie prosimy o zapisywanie się na szkolenie poprzez stronę WFOŚiGW we Wrocławiu/Doradztwo Energetyczne/Szkolenia pod adresem: https://wfosigw.wroclaw.pl/doradztwo-energetyczne/szkolenia

2. następny krok, to już rejestracja na wydarzenie poprzez dedykowany link w aplikacji Zoom. Link znajdziecie Państwo w treści informacji o szkoleniu na ww. stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu (po rejestracji otrzymacie Państwo wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawierającym informacje pozwalające dołączyć do spotkania).

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.

Czytaj więcej


"Czyste Powietrze" omówienie kosztów kwalifikowalnych oraz procedura składania wniosku o płatność - warsztaty online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Szanowni Państwo,

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu po raz kolejny zaprasza pracowników JST z województwa dolnośląskiego na szkolenie online dot. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

Szkolenie odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. (czwartek) w godz. 10:00 - 12:00. Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 9:30.

Na naszym spotkaniu omówimy główne założenia Programu, m.in. koszty kwalifikowane, wymagania techniczne, dokumentacja do wniosku o płatność. Tym razem skupimy się również w szczególności na najczęstszych błędach w składanych dokumentach oraz przejdziemy do praktyki rozliczania ww. wniosków z tytułu utworzonych i prowadzonych przez Gminy punktów konsultacyjno-informacyjnych w zakresie Programu.

Czytaj więcej


"Czyste Powietrze", "Ciepłe Mieszkanie", omówienie programów - szkolenie online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza Państwa na kolejną edycję szkolenia online w następującym zakresie:

- Program Priorytetowy "Czyste Powietrze" - zmiana programu od 15.07.2022 r., w którym zaproponowano prefinansowanie realizowanych inwestycji. Rozwiązanie finansowe bardzo korzystne dla nowych beneficjentów, gdyż właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha)
oraz o cieplenie domu otrzymają wypłatę środków jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. 

-  zasady najnowszego Programu dla budynków wielorodzinnych - „Ciepłe Mieszkanie”, który skierowany jest do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, a o uzyskanie dofinansowania będą mogli się starać w swoich gminach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31.08.2022 r. o godzinie 10:00.  Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 09:30.

Zapraszamy do udziału!

Czytaj więcej


Czyste Powietrze Plus, Ciepłe Mieszkanie, omówienie programów zasad - szkolenie online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza Państwa na szkolenie online dotyczące Programu Priorytowego Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w Programie, w którym zastosowane  zostanie rozwiązanie finansowe bardzo korzystne dla nowych beneficjentów: właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. 

Podczas drugiej części naszego spotkania, Doradcy Energetyczni WFOŚiGW we Wrocławiu przedstawią Państwu szczegółowo zasady najnowszego Programu dla budynków wielorodzinnych, czyli „Ciepłe Mieszkanie”. Jest on skierowany do właścicieli lokali w tego typu budynkach mieszkalnych, którzy będą mogli się starać o uzyskanie dofinansowania w swoich gminach.

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.08.2022 r. o godzinie 10:00.  Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 09:30.

Zapraszamy do udziału!

Czytaj więcej


Aktualizacja Programu Czyste Powietrze po 15.07.2022r. Przypomnienie programu Moje Ciepło i Mój Prąd IV nabór - warsztaty online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zaprasza Państwa na warsztaty online związane z aktualizacją Programu Czyste Powietrze po 15.07.2022r. oraz kolejną edycją Programu „Mój Prąd 4.0”. Omówimy także warunki Programu „Moje Ciepło” (pompy ciepła dla nowego budownictwa). Spotkanie odbędzie się w dniu 20.07.2022 r. o godzinie 10:00.  Uprzejmie prosimy Państwa o wcześniejszą rejestrację - możliwość dołączenia do szkolenia będzie dla Państwa udostępniona już od godziny 09:30.

Zapraszamy do udziału!

 

 

Czytaj więcej


Nowa edycja PP "Mój Prąd 4.0" i "Moje Ciepło" - warsztaty online
Dostępne terminy: szkolenia zakończone

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 21.04.2022 r. o godz. 9:00 zaprasza Państwa na warsztaty online związane z uruchomieniem kolejnej edycji Programu „Mój Prąd 4.0”, „Moje Ciepło” (pompy ciepła dla nowego budownictwa) oraz przedstawienie zaawansowania programu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego". Ponadto zaprezentujemy Państwu plany w zakresie realizacji szkoleń dla Energetyków Gminnych, jak również poruszymy kwestię harmonogramu spotkań związanych z wymianą doświadczeń pracowników JST zaangażowanych w Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. 

Zapraszamy do udziału!

Czytaj więcej


Opublikował: Żaneta Borutko 2020-03-19 14:45:13
Liczba wyświetleń strony: 30783