Doradztwo energetyczne

Doradztwo energetyczne - aktualność

12-06-2018

Agnieszka Małysa

Eko Targi w Jeleniej Górze

Jeleniogórskie „mini Targi EKO”, to lokalna inicjatywa, a głównym celem jest zaprezentowanie rozwiązań związanych z ogrzewaniem, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii oraz zademonstrowanie konkretnych przykładów instalacji grzewczych i wodnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

11-06-2018

Agnieszka Małysa

Bezpieczeństwo energetyczne

„W dobie globalnego rozwoju i ogromnego zapotrzebowania na energię elektryczną – warto zwrócić uwagę na rolę klastrów energetycznych jako mechanizmu stabilizacji udziału OZE w systemie energetycznym. Zadaniem klastra energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki.

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

30-05-2018

Agnieszka Małysa

Mikroklimat mieszkań i domów, aspekty prawidłowego ich użytkowania w walce o poprawę jakości powietrza. Szkolenie dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

Kolejne szkolenie dla pracowników OPS przeprowadzili Doradcy Energetyczni Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mikroklimat mieszkań, to jedno z zagadnień omawianych przez doradców podczas spotkania. Prawidłowo użytkowane mieszkania i domy znacząco wpływają na poprawę jakości środowiska.

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

24-05-2018

Anita Luda

Konferencja „Klastry Energii na Dolnym Śląsku – możliwości i kierunki rozwoju”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu niezmiennie realizuje zadania, których celem strategicznym jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami. Konferencja „Klastry Energii na Dolnym Śląsku – możliwości i kierunki rozwoju” jest jedną z wielu aktywności inicjowanych przez doradców energetycznych WFOŚiGW we Wrocławiu.

Czytaj więcej
Doradztwo energetyczne - aktualność

07-05-2018

Agnieszka Małysa

Będą kolejne nowe piece w Gminie Stoszowice

W związku z zainteresowaniem mieszkańców wynikającym z pierwszej tury naboru wniosków na wymianę pieców w Gminie Stoszowice, przedstawiciele samorządu zaprosili na spotkanie doradców energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Opublikował: Agnieszka Małysa 2018-05-07 07:33:36
Liczba wyświetleń strony: 6020