28-08-2023

Słoneczne remizy

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków dla zadań wpisujących się w program ”Słoneczne remizy”.

Termin składania wniosków: od 28.08.2023 r. do 28.09.2023 r. do godz. 15.30.

Nabór prowadzony jest do dnia 28.09.2023 r. lub do wyczerpania ustalonej alokacji środków przewidzianych na rok 2023. Wnioski złożone przed lub po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia. Przyjęcie wniosku jest potwierdzane pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu. W przypadku wniosku złożonego poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP), uznaje się datę jego rejestracji w skrzynce odbiorczej Funduszu.

Program realizowany będzie w latach 2023-2027, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) zaciągane będą do 31.12.2026 r.

  • środki wydatkowane na rzecz Beneficjentów będą do 30.11.2027 r.

Wysokość środków WFOŚiGW we Wrocławiu zaplanowanych na edycję programu w roku 2023 wynosi do 300 000,00 zł.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do Funduszu może złożyć jednostka samorządu terytorialnego będąca właścicielem nieruchomości, której korzystającym jest powiatowa straż pożarna, a nieruchomość wykorzystywana jest na cele statutowe powiatowej straży pożarnej.

Złóż wniosek

Galeria zdjęć

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2023-08-28 15:09:57
Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-08-28 15:06:27