Programy

Słoneczne remizy

Aktywna oferta

Cel programu

Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej

Beneficjenci

Wniosek o przyznanie dofinansowania do Funduszu może złożyć jednostka samorządu terytorialnego będąca właścicielem nieruchomości, której korzystającym jest powiatowa straż pożarna, a...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Termin składania wniosków: od daty ogłoszenia tj. od dnia 28.08.2023 r. do 28.09.2023 r. do godz. 15.30.

Nabór prowadzony jest do dnia 28.09.2023 r. lub do wyczerpania ustalonej alokacji...

Czytaj więcej

Finansowanie

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia służące na potrzeby nieruchomości (remizy), której korzystającym jest powiatowa straż pożarna, a nieruchomość wykorzystywana jest na cele...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy ze strony Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl pobrać wniosek:

Część A - część ogólna wniosku do programu Słoneczne remizy,

Część B -...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Biuro we Wrocławiu – Monika Strzelecka
tel. 71 333 09 54
email: mstrzelecka@fos.wroc.pl

Czytaj więcej

Opublikował: Agnieszka Małysa 2023-08-25 14:01:21
Liczba wyświetleń strony: 167