Programy

Wymiana pieców

„WYMIANA PIECÓW” jest Programem Priorytetowym pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” wprowadzonym uchwałą Rady Nadzorczej Nr 37/2017 z dnia 31.03.2017 r. Celem programu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń trafiających do powietrza - pochodzących z procesu spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych, w niskoefektywnych instalacjach starej generacji tj.: w domowych piecach, paleniskach czy lokalnych kotłowniach. Ponadto realizacja programu zakłada wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w wytwarzaniu energii cieplnej.

Szczególną preferencją objęte są zadania zlokalizowane na obszarze miejscowości uzdrowiskowych.

„Program” obejmuje swoim zakresem likwidację kotłów starej generacji oraz zakup i montaż nowych, przyjaznych środowisku, źródeł ciepła:

  • kotły gazowe,
  • kotły na lekki olej opałowy
  • piece zasilane prądem elektrycznym
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
  • podłączenie do sieci ciepłowniczej
  • OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła

 

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:42:13
Opublikował: Robert Borkacki 2017-09-06 14:20:40
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 4089
Historia zmian strony: 2