Programy

Wymiana pieców III

Aktywna oferta

Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:


jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego


Beneficjenci końcowi programu:


osoby...

Czytaj więcej

Forma dofianasowania

pożyczka z możliwością częściowego umorzenia

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu zastrzega możliwość zakończenia naboru w każdym czasie bez podania przyczyny.

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Wnioski należy składać w Biurze Funduszu lub w Oddziałach Biur Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu:

53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2020-07-09 12:15:44
Opublikował: Agnieszka Małysa 2020-07-09 09:17:22
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3240