Programy

Wymiana pieców II

Treść Programu Prioretytowego Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II

Załącznik Wielkość Data
Treść Programu Prioretytowego Ograniczenie Niskiej Emisji - Edycja II

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 11:58:35

4 MB 31-10-2018

Część "A"

Załącznik Wielkość Data
Wniosek część "A"

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:00:54

192 kB 31-10-2018
Instrukcja wypełniania części "A" wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:12:38

96 kB 31-10-2018
Wniosek część "A"- załącznik 1A

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:24:54

43 kB 31-10-2018

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Wniosek część A1 pomoc de minimis

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:27:52

67 kB 31-10-2018
Wniosek część A1- pomoc horyzontalna

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:31:40

125 kB 31-10-2018
Wniosek część A 1- pomoc regionalna

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:45:38

108 kB 31-10-2018
Wniosek część A 1- inna pomoc dopuszczona przez Komisję

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:43:18

75 kB 31-10-2018
Wniosek część A I- pomoc de minimis w rolnictwie

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:44:21

69 kB 31-10-2018
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż w rolnictwie

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:47:27

163 kB 31-10-2018
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:49:25

47 kB 31-10-2018
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 12:50:00

147 kB 31-10-2018

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek część B

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:04:22

98 kB 31-10-2018
Instrukcja wypełniania części B wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:04:59

74 kB 31-10-2018
Wniosek część B- załącznik 1B

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:05:59

43 kB 31-10-2018
Wniosek część B - Harmonogram rzeczowo- finansowy

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:06:32

42 kB 31-10-2018
Wniosek część B zał 2B - karta planowanego efektu ekologicznego

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:07:39

144 kB 31-10-2018

Część C- część ekonomiczno-finansowa wniosku ( składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
Wniosek część C

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:11:09

126 kB 31-10-2018
Instrukcja wypełniania części C wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:11:48

68 kB 31-10-2018
Wzór wniosku o umorzenie

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:14:30

132 kB 31-10-2018
Oświadczenie dotyczące zachowania trwałości osiągniętych efektów

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:14:53

177 kB 31-10-2018
Zaawansowanie rzeczowo-finansowe zadania

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:16:18

42 kB 31-10-2018
Protokół montażu nowego źródła ciepła

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:16:45

188 kB 31-10-2018
Protokół odbioru końcowego

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:17:09

86 kB 31-10-2018
Rozliczenie kosztów realizacji zadania

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:17:41

65 kB 31-10-2018
Zbiorcze zestawienie faktur, rachunków

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:18:04

56 kB 31-10-2018
Arkusz rozliczenia raty pożyczki

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:18:29

61 kB 31-10-2018
Instrukcja rozliczania wniosku

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 13:19:14

287 kB 31-10-2018
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 09:19:14
Liczba wyświetleń strony: 4483