Programy

Wymiana pieców II

Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

Zakres wsparcia

Przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji (zgodne z przepisami prawa) zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, polegające na wymianie i likwidacji lokalnych źródeł...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:


jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego.


Beneficjenci końcowi programu:


osoby fizyczne,...

Czytaj więcej

Forma dofinansowania

pożyczka z możliwością częściowego umorzenia

Czytaj więcej

Okres kwalifikowalności kosztów

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji Programu.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków został zakończony z dniem 22.05.2020 r.

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Monika Liwocha 2018-10-31 09:27:16
Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-31 09:19:14
Liczba wyświetleń strony: 20083