Programy

Wapnowanie

Aktywna oferta

  • do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
  • do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
  • do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Dofinansowanie w postaci dotacji dotyczy zakupu:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacjio składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122;
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2019-07-15 13:05:47
Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-15 12:27:01
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1305
Historia zmian strony: 2