Programy

Wapnowanie

Aktywna oferta

! WAŻNA INFORMACJA dotycząca „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

Zgodnie z informacją pozyskaną z Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej (https://srpp.minrol.gov.pl/) według stanu na dzień 07.08.2020 r., godz. 14:00 łączna kwota wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 295,93 mln euro, tj. 100,00%. W związku z powyższym należy przyjąć, że limit krajowy został wykorzystany.
Powyższa informacja ma bezpośrednie przełożenie na możliwość prowadzenia wypłat środków w ramach Programu Priorytetowego pn. „Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi z chwilą zwiększenia limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

 Zapisaną wersję elektroniczną wniosku, wraz z załącznikami, należy przesłać na adres: wapnowanie@fos.wroc.pl.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć zgodnie z przynależnością terytorialną drogą pocztową w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Telefon : 71 322 50 37
Telefon: 71 322 50 38

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik Wielkość Data
Wapnowanie ogłoszenie o naborze 2020-2021

Opublikował: Robert Borkacki 2020-04-01 13:34:27

82 kB 01-04-2020

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2020-09-07 12:33:33
Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-15 12:26:02
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 2275
Historia zmian strony: 5