Programy

Wapnowanie

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem alokacji środków w ramach "Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu wstrzymuje z dniem 27-10-2023r. nabór wniosków o dofinansowanie.

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć zgodnie z przynależnością terytorialną drogą pocztową w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Okręgowa Stacja Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław

Telefon : 71 322 50 37
Telefon: 71 322 50 38

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.11.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik Wielkość Data
Ogłoszenie o naborze 2020-2022 - AKTUALIZACJA

Opublikował: Agnieszka Małysa 2022-03-04 08:43:06

151 kB 04-03-2022

Ostatnio zmodyfikował: Patrycja Czerwińska 2023-10-27 12:51:17
Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-15 12:26:02
Liczba wyświetleń strony: 5365
Historia zmian strony: 9