Programy

Wapnowanie

Aktywna oferta

Podstawowe informacje

Czytaj więcej

Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Czytaj więcej

Wzór wniosku

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. Wniosek należy wydrukować i opatrzyć czytelnym...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania wformie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Formularz wniosku pobrany ze strony internetowej www.wfosigw.wroclaw.pl należy złożyć do Sekretariatu:

Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu,

Pl. Św. Macieja 5, 50-244...

Czytaj więcej

Regulamin

Czytaj więcej

Finansowanie

do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstwo powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-15 11:55:54
Liczba wyświetleń strony: 3326