Programy

Wapnowanie

Aktywna oferta

Cel programu

Wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

Czytaj więcej

Wzór wniosku

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku wraz z załącznikami, należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć zgodnie z przynależnością terytorialną...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu uprawniony jest posiadacz użytków rolnych, zlokalizowanych na terenie województwa...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć zgodnie z przynależnością terytorialną drogą pocztową w...

Czytaj więcej

Regulamin

Czytaj więcej

Finansowanie

Poziom dofinansowania:do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;


do 200 zł/t...

Czytaj więcej

Archiwum

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Opublikował: Robert Borkacki 2019-07-15 11:55:54
Liczba wyświetleń strony: 11248