Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Robert Borkacki 2017-04-07 09:04:13

40 kB 07-04-2017
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:37

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:23

35 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:59

287 kB 16-02-2017

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
POMOC DE MINIMIS - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:11

84 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:28

147 kB 30-11-2015
POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:45

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:05

52 kB 30-11-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:34

109 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:28:20

163 kB 25-10-2017
POMOC HORYZONTALNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:14

126 kB 30-03-2016
INNA POMOC, KTÓREJ DOPUSZCZALNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ K.E. W ODRĘBNEJ DECYZJI - Wniosek

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:29:05

86 kB 25-10-2017

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego Pobierz plik

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:54

49 kB 30-11-2015
Harmonogram rzeczowo - finansowy

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:33

37 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzania zał. 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:35

54 kB 30-11-2015
Zakładany efekt rzeczowy i ekologinczy - zał. 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:30

40 kB 30-11-2015
Oświadcznie - zał. Nr 1/B

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:11

41 kB 16-02-2017
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej w Pozostałych Dziedzinach

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:33

52 kB 30-11-2015
Część ekologiczno - techniczna w Pozostałych Dziedzinach

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:31

74 kB 30-11-2015

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP
Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny Tabela nr 2 - Bilans Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:06

2 MB 30-11-2015
Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:36

71 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:09

56 kB 30-11-2015
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące j.s.t.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 10:36:53

113 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:56

53 kB 30-11-2015
C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2015-11-30 11:11:31

136 kB 30-11-2015
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:43:36
Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 11:09:10
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1188