Dofinansowanie na zasadach ogólnych

UR - Pozostałe dziedziny

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii.
Realizacja prac badawczych i ekspertyz związanych z ochroną środowiska.
Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych zadania w przypadku zadań z zakresu monitoringu środowiska, zakresu prac badawczych i ekspertyz oraz zapobiegania lub likwidacji skutków poważnych...

Czytaj więcej

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu

Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:29:03
Opublikował: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 15427