Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Umorzenia

Aktywna oferta

Pożyczki udzielane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadań
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być częściowo umarzane.

Wnioski w sprawie umorzeń są rozpatrywane przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.

Nie podlegają umorzeniom pożyczki przeznaczone na:

  • dofinansowywanie środkami Wojewódzkiego Funduszu przedsięwzięć także
  • w formie dotacji,
  • finansowanie przedsięwzięć z udziałem środków niepodlegających zwrotowi,
  • przeznaczone na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • realizację zadań w zakresie przygotowania dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, jeśli umorzona kwota pożyczki stanowić będzie koszt kwalifikowany w przedsięwzięciach współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Realizacja pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej o umorzeniu części pożyczki związana jest z obowiązkiem uprzedniego uregulowania odsetek przewidzianych w umowie, a dotyczących umorzonego kapitału pożyczki.

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:37:06
Opublikował: Robert Borkacki 2017-10-03 22:55:39
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 307
Historia zmian strony: 2