Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Umorzenia

Aktywna oferta

Zakres umorzenia

Pożyczki udzielane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadań
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą być częściowo umarzane.
Wnioski w sprawie umorzeń są...

Czytaj więcej

Warunki i forma umorzenia pożyczki

Pożyczki mogą być częściowo umarzane, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:terminowe zakończenie zadania i uzyskanie planowanego efektu ekologicznego lub...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły – zasady ogólne

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:36:41
Opublikował: Administrator systemu 2017-05-25 10:54:48
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 3647