Programy

Strażnicy Atmosfery

Aktywna oferta

  • dotacja do 50% dla zadań: pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
  • dotacja do 25% i pożyczka do 75% dla zadań: wszelkie inne działania o charakterze inwestycyjnym niezbędne i uzasadnione do spełnienia celów Programu

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-04-27 15:21:42
Opublikował: Robert Borkacki 2018-04-27 15:19:59
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 301
Historia zmian strony: 1