Programy

Strażnicy Atmosfery

Aktywna oferta

  • Pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
  • Wszelkie inne działania o charakterze inwestycyjnym niezbędne i uzasadnione do spełnienia celów Programu

Ostatnio zmodyfikował: Robert Borkacki 2018-04-27 15:20:06
Opublikował: Robert Borkacki 2018-04-27 15:11:51
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 402
Historia zmian strony: 1