Programy

Strażnicy Atmosfery

Zakres programu

Pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
Wszelkie inne działania o charakterze inwestycyjnym niezbędne i...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

dotacja do 50% dla zadań: pobór i badanie próbek popiołów paleniskowych pobieranych przez funkcjonariuszy straży gminnych i osoby upoważnione,
dotacja do 25% i pożyczka do 75% dla zadań:...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa dolnośląskiego

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym, do końca marca 2019r. lub do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”.

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Opublikował: Robert Borkacki 2018-04-27 14:28:46
Liczba wyświetleń strony: 3486