Programy

Sprzęt dla OSP (dawniej Mały Strażak)

Cel programu

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Beneficjentami programu mogą być Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu województwa dolnośląskiego, po spełnieniu nastepujących warunków:

1) uzyskanie pozytywnej opinii...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Wnioski należy składać w terminie od 04.03.2022r. do 08.04.2022r.

Wnioski o dofinansowanie składane po zakończeniu naboru na realizację zadań nie będą rozpatrywane.

 

Czytaj więcej

Finansowanie

Do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji
o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

1. Koszt kwalifikowany stanowi koszt realizacji zadania związany z zakupem sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujące wzory wniosków 2022 rok

UWAGA: Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik do części...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zagrożenia


Iwona Zielińska - Jarosińska
(071) 333 09 64
izielinska@fos.wroc.pl
 
Anna Godek
(071) 333 09...

Czytaj więcej

Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-05-10 12:21:27
Liczba wyświetleń strony: 12076