Programy

Sprzęt dla OSP (dawniej Mały Strażak)

Cel Programu

Podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu województwa dolnośląskiego.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Czytaj więcej

Finansowanie

Do 70 % kosztów kwalifikowanych zadania, z zastrzeżeniem, iż maksymalna kwota dotacji o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa...

Czytaj więcej

Koszty kwalifikowane

1. Koszt kwalifikowany stanowi koszt realizacji zadania związany
z zakupem sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

Obowiązujące wzory wniosków 2020 rok

UWAGA: Informujemy, że Zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (załącznik do części...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Oddział we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zagrożenia


Iwona Zielińska - Jarosińska
(071) 333 09 64
izielinska@fos.wroc.pl


 


Anna Godek
(071) 333 09...

Czytaj więcej

Opublikował: Agnieszka Małysa 2020-05-29 12:48:04
Liczba wyświetleń strony: 4346