Programy

Remiza

Cel programu

Zapobieganie powstawaniu lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji...

Czytaj więcej

Beneficjenci

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) szczebla gminnego.
Ochotnicze straże pożarne z terenu województwa dolnośląskiego, które są właścicielami nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2023 roku wpisujących się w program...

Czytaj więcej

Finansowanie

Fundusz udziela dofinansowania: 

a. w formie dotacji do 60 % kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na jedno zadanie ,w danym roku...

Czytaj więcej

Treść programu

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy ze strony Funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl pobrać (dla dziedziny OA – Ochrona Atmosfery) wniosek:

Część A – część ogólna...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Biuro we Wrocławiu – Monika Strzelecka, tel. 71 333 0954, mstrzelecka@fos.wroc.pl,

Odział w Jeleniej Górze – Iwona Chmielowska, tel. 75 755 26 76,...

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2021-05-10 11:59:23
Opublikował: Agnieszka Małysa 2021-05-10 10:10:40
Liczba wyświetleń strony: 11306