Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Aktywna oferta

Zakres dofinansowania

Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.


Wykaz miejscowości, w których występują...

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

Dotacja na 1 osobę uprawnioną za 1 dzień trwania wypoczynku wynosi 10,00 zł, przy czym z dofinansowane nie może przekroczyć 60 % kosztów kwalifikowanych

W zakresie kosztów kwalifikowanych...

Czytaj więcej

Beneficjenci

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i ich stowarzyszenia oraz ich jednostki organizacyjne

2) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo...

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Nabór ciągły

Kierownicy państwowych jednostek budżetowych składają wnioski w terminie do dnia 31 marca każdego roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym rozpoczyna się finansowanie...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

Ważne: Informujemy, że niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:35:29
Opublikował: Administrator systemu
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 1965