Dofinansowanie na zasadach ogólnych

PZ - Profilaktyka zdrowotna

Aktywna oferta

Część "A" - część ogólna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Opublikował: Robert Borkacki 2017-04-07 09:04:04

40 kB 07-04-2017
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:37

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:23

35 kB 30-11-2015
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 10:11:36

58 kB 30-11-2015
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie realizacji zadania

Opublikował: Monika Liwocha 2018-10-23 14:32:56

293 kB 23-10-2018

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Pomoc de minimis - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:29

84 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:46

147 kB 30-11-2015
Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:03

87 kB 30-11-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:52

52 kB 30-11-2015
POMOC REGIONALNA INWESTYCYJNA NA CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:26

109 kB 30-03-2016
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:26:29

163 kB 25-10-2017
Pomoc horyzontalna na cele z zakresu ochrony środowiska - Wniosek

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2016-03-30 09:03:01

126 kB 30-03-2016
Inna pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 16:11:52

86 kB 30-11-2015

Część "B" - część ekologiczno-techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Zestawienie planowanych turnusów - załącznik Nr 3/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:00

33 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzania załącznika 2/B z dziedziny: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 19:11:05

35 kB 30-11-2015
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny - zał. nr 2/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:39

39 kB 03-12-2015
Oświadczenie - załącznik 1/B

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:25

41 kB 16-02-2017
Instrukcja wypełniania części B ekologiczno-technicznej w dziedzinie: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:07

50 kB 16-02-2017
Część ekologiczno-techniczna w dziedzinie: Profilaktyka zdrowotna

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-02-16 13:02:48

60 kB 16-02-2017
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:46:34
Opublikował: Administrator systemu 2010-09-21 11:09:48
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 541