Programy

Przyłącza kanalizacyjne

Aktywna oferta

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, od dnia 20.03.2017r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej”. Poniżej aktualne wzory wniosków. Nadmieniamy, że niekompletne Wnioski nie będą rozpatrywane przez Zarząd Funduszu.

Zasady Programu

Załącznik Wielkość Data
Zasady Programu

Opublikował: Robert Borkacki 2018-05-09 10:44:40

651 kB 09-05-2018

Część A

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej - Część ogólna wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:36:28

208 kB 30-09-2017
Instrukcja wypełniania - Części ogólnej wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:37:27

471 kB 30-09-2017
załącznik 1A - żródła finansowania zadania

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:38:08

43 kB 30-09-2017
załącznik 2A - oświadczenie o posiadanych środkach własnych

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:38:50

35 kB 30-09-2017

Część "B" - Część ekologiczno - techniczna wniosku

Załącznik Wielkość Data
Wniosek - Część ekologiczno – techniczna w dziedzinie Ochrony Wód

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:40:54

152 kB 30-09-2017
Instrukcja wypełniania części ekologiczno - technicznej wniosku

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:41:25

623 kB 30-09-2017
Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania - zał. Nr 1/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:41:52

40 kB 30-09-2017
Informacje o posiadanej przez Beneficjenta końcowego dokumentacji projektowej - zał. Nr 2/B

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-23 13:46:56

75 kB 23-11-2017
Zakładany efekt rzeczowy i ekologiczny - zał. nr 4/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:43:37

71 kB 30-09-2017
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami - - zał. nr 5/B

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:44:00

37 kB 30-09-2017
Zakres rzeczowy zadania – wykaz planowanych podłączeń - zał. nr 3/B

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-11-23 13:49:10

73 kB 23-11-2017
Harmonogram rzeczowo finansowy

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-23 13:42:10

50 kB 23-11-2017
Instrukcja do harmonogramu rzeczowo finansowego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2017-11-23 13:43:28

59 kB 23-11-2017

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez przedsiębiorców

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 10:39:41

129 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:46:18

535 kB 30-09-2017
Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez j.s. terytorialnego
Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-24 12:14:28

119 kB 24-10-2017
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/S

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:47:06

465 kB 30-09-2017
Zał. 1-CP - do zbadania zdolności kredytowej

Opublikował: Administrator systemu 2017-09-30 11:47:30

2 MB 30-09-2017

Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Załącznik Wielkość Data
IV. Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-12-04 10:56:11

188 kB 04-12-2017
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:47:42
Opublikował: Administrator systemu 2017-09-29 09:53:23
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 999