Programy

Przyłącza kanalizacyjne

Zakres programu

Finansowane w ramach programu może być:


wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej,

Czytaj więcej

Poziom i forma dofinansowania

do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki z możliwością częściowego umorzenia kapitału do wysokości 25% kosztów kwalifikowanych zadania

Czytaj więcej

Beneficjenci

jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych JST,

Czytaj więcej

Nabór wniosków

Program wdrażany będzie w latach 2017- 2020,
Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do dnia 30.06.2020r. lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych w budżecie...

Czytaj więcej

Obowiązujące wzory dokumentów

WFOŚiGW we Wrocławiu informuje, od dnia 20.03.2017r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Program Priorytetowy dofinansowania ze środków...

Czytaj więcej

Dane kontaktowe

Czytaj więcej

Ostatnio zmodyfikował: Krystyna Flaczyk 2017-10-05 08:39:22
Opublikował: Administrator systemu 2017-05-25 10:59:31
Liczba wyświetleń strony: 11515