Dofinansowanie na zasadach ogólnych

Przygotowanie dokumentacji

Aktywna oferta

Część "A" i "B"

Załącznik Wielkość Data
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansow. dokumentacji dla przedsięwzięć planowanych do realizacji ze środków unijnych

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:23:34

295 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części ogólnej wniosku

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 07:12:09

69 kB 03-12-2015
Oświadczenie - zał. 1/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:37

35 kB 03-12-2015
Oświadczenie zał 1/B

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 17:11:27

38 kB 30-11-2015
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:19

37 kB 30-11-2015
Instrukcja sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF)

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 18:11:07

49 kB 30-11-2015
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - zał. nr 3/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 08:12:47

32 kB 03-12-2015
Źródła finansowania zadania - zał. 2/A

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 17:11:16

49 kB 30-11-2015

Część "A.1" - część dotycząca pomocy publicznej (wypełnia się tylko w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną)

Załącznik Wielkość Data
Pomoc de minimis - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:20

84 kB 03-12-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:54

147 kB 03-12-2015
Pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:50

87 kB 03-12-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:11

52 kB 03-12-2015
Pomoc regionalna na nową inwestycję w ochronie środowiska - wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:41

133 kB 03-12-2015
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną...
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:24:14

290 kB 25-10-2017
POMOC HORYZONTALNA NA NIEKTÓRE CELE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:25

214 kB 03-12-2015
Inna pomoc, której dopuszczalność została potwierdzona przez Komisję Europejską w odrębnej decyzji - Wniosek

Opublikował: Robert Borkacki 2015-12-03 09:12:25

86 kB 03-12-2015

Część "C" - część ekonomiczno-finansowa wniosku (składa się po otrzymaniu zawiadomienia o dofinansowaniu)

Załącznik Wielkość Data
Instrukcja wypełniania części ekonomiczno - finansowej C/S

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:56

53 kB 30-11-2015
C/P Część finansowa wniosku o pożyczkę składanego przez podmioty gospodarcze i inne organizacje nie będące j.s.t.

Opublikował: Użytkownik WFOŚiGW 2017-10-25 09:25:59

113 kB 25-10-2017
Instrukcja wypełniania części finansowej wniosku C/P

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:09

56 kB 30-11-2015
Dodatkowe informacje o wnioskodawcy - osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - zał. Nr 1/CP

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:36

71 kB 30-11-2015
Dokumenty do zbadania zdolności kredytowej - zał. Nr 2/CP
Tabela nr 1a - Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy Tabela nr 1b - Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny Tabela nr 2 - Bilans Tabela nr 3a - Przepływy środków pieniężnych-metoda pośrednia Tabela nr 3b - Przepływy środków pieniężnych -metoda bezpośrednia

Opublikował: Robert Borkacki 2015-11-30 11:11:06

2 MB 30-11-2015
C/S Część ekonomiczno-finansowa wniosku składanego przez jednostki samorządu terytorialnego

Opublikował: Krystyna Flaczyk 2015-11-30 11:11:31

136 kB 30-11-2015
pobierz wszystkie dokumenty jako ZIP

Ostatnio zmodyfikował: Sylwester Tyszkowski 2017-10-25 10:44:46
Opublikował: Robert Borkacki 2017-05-11 12:50:10
Autor dokumentu: Administrator systemu
Liczba wyświetleń strony: 429